Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IPZ Prešov a.s. v likvidácii [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.03.2016
01.01.2015
31.03.2015
01.06.2014
31.03.2016
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
39 752 € 39 752 € 150 919 € 364 272 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
39 752€ 39 752€ 150 919€ 364 272€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 945 € 56 155 € 61 100 € 129 837 € 320 202 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 063€ 39 063€ 83 620€ 244 716€
10
B.2
Služby
4 945€ 17 092€ 22 037€ 46 217€ 75 486€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-4 945 € -16 403 € -21 348 € 21 082 € 44 070 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
25 810 € 33 535 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 376€ 26 793€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 858€ 6 189€
16
C.4
Sociálne náklady
576€ 553€
17
D
Dane a poplatky
633€ 633€ 128€ 2 224€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 742€ 1 745€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 000€ 3 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
332€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 402€ 5 399€ 2 701€ 593€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 945 € -19 438 € -24 380 € -9 299 € 6 305 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 92€ 2€
39
N
Nákladové úroky
23€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 822€ 5 822€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29€ 6 201€ 6 231€ 345€ 325€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-29 € -377 € -409 € -253 € -346 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 974 € -19 815 € -24 789 € -9 552 € 5 959 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 974 € -19 815 € -24 789 € -9 552 € 5 959 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 974 € -19 815 € -24 789 € -9 552 € 5 959 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 974 € -19 815 € -24 789 € -9 552 € 5 959 €