Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
388 495 € 416 432 € 326 633 € 293 433 € 258 520 € 204 093 € 214 647 € 208 411 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
383 749€ 415 553€ 326 532€ 291 570€ 257 936€ 200 686€ 214 627€ 207 149€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 574€ 841€ 100€ 777€ 166€ 627€ 18€ 5€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 172€ 38€ 1€ 86€ 418€ 2 780€ 2€ 1 257€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
377 736 € 407 870 € 319 942 € 292 183 € 265 862 € 200 784 € 209 228 € 200 473 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
278 676€ 313 794€ 246 018€ 218 815€ 196 282€ 148 944€ 162 121€ 158 379€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 271€ 4 785€ 6 253€ 3 075€ 5 187€ 3 455€ 5 603€ 5 277€
11
C.
Služby
28 470€ 33 926€ 21 842€ 23 981€ 22 545€ 21 679€ 17 720€ 14 472€
12
D.
Osobné náklady
60 597€ 48 416€ 35 082€ 38 447€ 32 861€ 16 456€ 16 841€ 15 885€
13
E.
Dane a poplatky
403€ 356€ 380€ 376€ 396€ 367€ 387€ 573€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 967€ 4 968€ 8 462€ 6 012€ 6 720€ 8 779€ 5 283€ 4 117€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
149€ 42€ 39€ 22€ 17€ 166€ 504€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 203€ 1 583€ 1 905€ 1 438€ 1 849€ 1 087€ 1 107€ 1 266€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 759 € 8 562 € 6 691 € 1 250 € -7 342 € 3 309 € 5 419 € 7 938 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
75 906 € 63 889 € 52 519 € 46 476 € 34 088 € 27 235 € 29 201 € 29 026 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 620 € 2 186 € 4 127 € 3 610 € 2 006 € 1 253 € 461 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3 620€ 2 186€ 4 127€ 3 610€ 2 006€ 1 253€ 461€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 557 € 9 742 € 8 931 € 7 077 € 4 253 € 4 670 € 4 785 € 5 134 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 150€ 8 410€ 7 538€ 5 427€ 3 236€ 3 645€ 3 531€ 3 400€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 407€ 1 332€ 1 393€ 1 650€ 1 017€ 1 025€ 1 254€ 1 734€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 557 € -6 122 € -6 745 € -2 950 € -643 € -2 664 € -3 532 € -4 673 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 202 € 2 440 € -54 € -1 700 € -7 985 € 645 € 1 887 € 3 265 €
36
P.
Daň z príjmov
667€ 18€ 41€ 960€ 960€ 960€ 960€ 814€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 535 € 2 422 € -95 € -2 660 € -8 945 € -315 € 927 € 2 451 €