Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
79 150€ 128 100€ 65 529€ 45 801€ 56 160€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
79 150 € 128 100 € 65 529 € 45 801 € 56 160 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
723 216 € 616 309 € 396 310 € 538 156 € 400 655 € 635 119 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
723 216€ 616 309€ 396 310€ 538 156€ 400 655€ 635 119€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
677 423 € 667 688 € 468 107 € 550 264 € 423 696 € 574 856 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
453 366€ 487 417€ 345 109€ 418 939€ 310 370€ 357 249€
10
B.2
Služby
224 057€ 180 271€ 122 998€ 131 325€ 113 326€ 217 607€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
124 943 € 76 721 € -6 268 € 33 693 € 33 119 € 60 263 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
65 670 € 54 421 € 37 911 € 36 394 € 28 594 € 38 741 €
13
C.1
Mzdové náklady
26 480€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 405€
16
C.4
Sociálne náklady
2 856€
17
D
Dane a poplatky
1 329€ 1 168€ 1 154€ -3 328€ 2 960€ 6 845€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 340€ 17 952€ 885€ 15 859€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 667€ 3 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 423€ 4 536€ 12 477€ 6 845€ 3 414€ 10 446€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 743€ 345€ 100€ 64€ 200€ 50€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 284 € 7 371 € -32 956 € 13 190 € 7 779 € 9 214 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 15€
39
N
Nákladové úroky
2 697€ 4 461€ 3 365€ 1 794€ 3 170€ 1 388€
41
O
Kurzové straty
22€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 800€ 5 961€ 6 602€ 5 981€ 4 580€ 5 857€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 497 € -10 444 € -9 967 € -7 774 € -7 750 € -7 230 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 787 € -3 073 € -42 923 € 5 416 € 29 € 1 984 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
570 € 960 € 2 880 € 960 € 474 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
570€ 960€ 2 880€ 960€ 474€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 217 € -3 073 € -43 883 € 2 536 € -931 € 1 510 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 787 € -3 073 € -42 923 € 5 416 € 29 € 1 984 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 217 € -3 073 € -43 883 € 2 536 € -931 € 1 510 €