Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 474 879 € 1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 € 1 005 804 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
803 664 € 742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 € 744 026 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
803 664 € 742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 € 744 026 €
012
A.II.1
Pozemky
13 556€ 13 556€ 9 719€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€
013
A.II.2
Stavby
524 645€ 495 946€ 534 898€ 524 706€ 561 251€ 527 804€ 560 955€ 459 943€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
244 040€ 171 800€ 66 863€ 125 403€ 152 865€ 158 815€ 82 534€ 152 605€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
21 423€ 20 514€ 17 901€ 22 664€ 29 102€ 30 891€ 34 311€ 33 792€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 078€ 66 498€ 35 455€ 67 607€ 28 837€ 96 496€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 087€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
671 215 € 352 321 € 334 982 € 401 211 € 346 156 € 835 047 € 458 122 € 261 633 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
313 885 € 225 906 € 265 624 € 265 544 € 271 867 € 422 026 € 322 759 € 192 811 €
032
B.I.1
Materiál
9 152€ 2 357€ 4 358€ 7 842€ 6 308€ 8 694€ 44 388€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
31 908€ 21 384€ 26 399€ 38 420€ 28 488€ 35 801€ 45 976€ 32 732€
034
B.I.3
Výrobky
63 911€ 96 745€ 56 330€ 87 761€ 150 466€ 192 143€ 100 081€ 47 881€
035
B.I.4
Zvieratá
208 914€ 105 420€ 178 537€ 131 521€ 86 605€ 185 388€ 132 314€ 112 198€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
345 382 € 100 151 € 54 576 € 132 748 € 70 582 € 412 819 € 132 744 € 66 612 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
49 768€ 79 645€ 36 092€ 115 483€ 69 906€ 29 419€ 121 768€ 64 660€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
295 614€ 20 506€ 18 484€ 17 265€ 676€ 386 720€ 14 296€ 5 272€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-3 320€ -3 320€ -3 320€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 948 € 26 264 € 14 782 € 2 919 € 3 707 € 202 € 2 619 € 2 210 €
056
B.IV.1
Peniaze
101€ 128€ 258€ 30€ 62€ 114€ 71€ 215€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 847€ 26 136€ 14 524€ 2 889€ 3 645€ 88€ 2 548€ 1 995€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
753 € 741 € 716 € 741 € 116 € 146 € 145 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
753€ 741€ 716€ 741€ 116€ 146€ 145€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 474 879 € 1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 € 1 005 804 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
495 590 € 484 453 € 365 637 € 440 504 € 356 894 € 535 073 € 506 874 € 356 349 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
483 141 € 471 430 € 349 970 € 424 798 € 342 325 € 517 353 € 496 083 € 345 602 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
483 141€ 471 430€ 349 970€ 424 798€ 342 325€ 517 353€ 496 083€ 345 602€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 146 € 5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
932 337 € 611 515 € 665 965 € 670 841 € 736 498 € 1 086 397 € 659 221 € 649 455 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
20 497 € 21 500 € 20 790 € 20 809 € 16 906 € 13 817 € 14 665 € 11 046 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 497€ 21 500€ 20 790€ 20 809€ 16 906€ 13 817€ 14 665€ 11 046€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
123 158 € 75 381 € 23 725 € 51 612 € 77 045 € 103 339 € 26 425 € 50 960 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 276€ 7 384€ 5 971€ 4 536€ 2 914€ 5 826€ 4 654€ 4 464€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
116 882€ 67 997€ 17 754€ 47 076€ 74 131€ 97 513€ 21 771€ 46 496€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
194 095 € 150 977 € 203 546 € 316 617 € 440 838 € 610 841 € 537 597 € 377 656 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
173 333€ 127 030€ 179 577€ 298 134€ 419 209€ 587 993€ 508 242€ 360 462€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 179€ 10 054€ 9 583€ 9 392€ 9 376€ 8 305€ 7 581€ 7 411€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 803€ 8 001€ 6 917€ 6 220€ 6 318€ 11 506€ 18 651€ 7 113€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 127€ 2 710€ 4 751€ 586€ 3 320€ 351€ 642€ 518€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 653€ 3 182€ 2 718€ 2 285€ 2 615€ 2 686€ 2 481€ 2 152€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
134 388€ 103 977€ 165 362€ 23 000€ 47 000€ 50 000€ 76 835€ 70 839€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
460 199 € 259 680 € 252 542 € 258 803 € 154 709 € 308 400 € 3 699 € 138 954 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 699€ 85 454€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
460 199€ 259 680€ 252 542€ 258 803€ 154 709€ 308 400€ 53 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
46 952 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
46 952€