Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
174 982€ 20 763€ 77 203€ 98 013€ 8 796€ 3 674€ 10 645€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 751€ 16 675€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
174 982 € 20 763 € 77 203 € 98 013 € 45 € -13 001 € 10 645 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
524 017 € 578 719 € 579 458 € 438 674 € 621 856 € 717 663 € 457 176 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
635 541€ 704 126€ 696 378€ 659 926€ 602 788€ 674 817€ 586 302€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-127 847€ -131 857€ -126 167€ -240 563€ 4 682€ 24 650€ -148 442€
07
II.3
Aktivácia
16 323€ 6 450€ 9 247€ 19 311€ 14 386€ 18 196€ 19 316€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
635 619 € 494 338 € 567 763 € 638 021 € 741 814 € 677 315 € 605 737 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
488 678€ 359 166€ 439 383€ 476 375€ 554 093€ 500 422€ 437 805€
10
B.2
Služby
146 941€ 135 172€ 128 380€ 161 646€ 187 721€ 176 893€ 167 932€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
63 380 € 105 144 € 88 898 € -101 334 € -119 913 € 27 347 € -137 916 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
238 154 € 241 817 € 256 480 € 224 467 € 193 718 € 228 504 € 191 938 €
13
C.1
Mzdové náklady
169 937€ 175 071€ 189 604€ 167 818€ 138 452€ 163 139€ 141 122€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 304€ 58 706€ 59 351€ 53 127€ 47 212€ 57 524€ 48 985€
16
C.4
Sociálne náklady
7 913€ 8 040€ 7 525€ 3 522€ 8 054€ 7 841€ 1 831€
17
D
Dane a poplatky
7 006€ 10 630€ 8 259€ 8 373€ 8 889€ 13 940€ 9 148€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
95 483€ 107 982€ 110 165€ 103 766€ 116 538€ 118 222€ 190 511€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
130€ 3 043€ 130€ 131€ 169 592€ 1 520€ 507 623€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 635€ 179€ 2 236€ 5 177€ 29 661€ 3 651€ 684 134€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
303 565€ 287 426€ 314 101€ 472 125€ 359 836€ 385 840€ 771 504€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
824€ 1 722€ 654€ 588€ 22 731€ 9 134€ 10 815€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 973 € 33 283 € 25 335 € 28 551 € 37 978 € 41 256 € 54 665 €
39
N
Nákladové úroky
18 000€ 20 060€ 16 910€ 21 716€ 20 927€ 23 345€ 37 406€
41
O
Kurzové straty
156€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 364€ 8 435€ 10 146€ 7 538€ 2 686€ 2 790€ 1 785€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 617€ 10 258€ 7 285€ 4 227€ 9 320€ 17 213€ 15 600€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-17 253 € -22 039 € -14 052 € -18 405 € -27 561 € -37 768 € -51 221 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 720 € 11 244 € 11 283 € 10 146 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 720 € 11 244 € 11 283 € 10 146 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €