Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 987 817€ 4 268 879€ 2 831 915€ 3 323 821€ 3 528 268€ 2 413 460€ 2 279 873€ 2 451 176€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 832 239 € 4 581 371 € 2 877 809 € 3 249 564 € 3 481 347 € 2 633 188 € 2 340 216 € 2 276 343 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
481 464€ 365 316€ 334 080€ 367 808€ 312 321€ 301 808€ 224 911€ 273 416€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
277 871€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 506 353€ 3 903 564€ 2 497 834€ 2 956 014€ 2 938 076€ 2 111 652€ 2 054 962€ 2 177 760€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-253 464€ 273 903€ -101 302€ -167 357€ -63 435€ 203 368€ 46 680€ -195 798€
07
V.
Aktivácia
40 556€ 33 474€ 88 866€ 82 774€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 801€ 1 083€ 284€ 2 876€ 5 000€ 4 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54 529€ 4 031€ 58 047€ 10 325€ 13 638€ 11 360€ 9 663€ 20 965€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 677 028 € 4 426 157 € 2 736 667 € 3 130 520 € 3 363 066 € 2 525 260 € 2 229 790 € 2 211 470 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
409 492€ 303 267€ 286 021€ 319 534€ 266 490€ 263 878€ 196 531€ 243 931€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
849 976€ 805 553€ 777 495€ 852 634€ 828 291€ 691 568€ 620 821€ 522 206€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 862 315€ 2 808 997€ 1 147 246€ 1 540 578€ 1 872 597€ 1 230 878€ 1 121 429€ 1 171 054€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
441 947 € 388 357 € 362 273 € 313 697 € 276 250 € 235 535 € 193 933 € 174 159 €
16
E.1.
Mzdové náklady
326 640€ 281 788€ 262 280€ 235 029€ 209 631€ 175 399€ 138 428€ 125 574€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
106 022€ 98 497€ 92 419€ 72 036€ 60 644€ 50 590€ 49 304€ 44 768€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 285€ 8 072€ 7 574€ 6 632€ 5 975€ 9 546€ 6 201€ 3 817€
20
F.
Dane a poplatky
10 624€ 8 922€ 40 654€ 8 761€ 9 230€ 7 677€ 9 827€ 8 354€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
73 048€ 88 802€ 66 577€ 73 821€ 84 399€ 76 091€ 63 345€ 83 656€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 048€ 88 802€ 66 577€ 73 821€ 84 399€ 76 091€ 63 345€ 83 656€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
527€ 1 820€ 5 155€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 161€ 8 635€ 11 405€ 14 033€ 6 545€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 099€ 20 439€ 56 401€ 11 334€ 12 019€ 8 228€ 9 871€ 1 565€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
155 211 € 155 214 € 141 142 € 119 044 € 118 281 € 107 928 € 110 426 € 64 873 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
653 126 € 658 440 € 608 716 € 526 493 € 497 455 € 430 504 € 387 772 € 318 187 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 996 € 368 € 644 € 33 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 996 € 368 € 644 € 33 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 996€ 368€ 644€ 33€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 657 € 13 859 € 7 631 € 9 088 € 11 446 € 12 832 € 13 792 € 20 813 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 010 € 10 425 € 6 642 € 8 251 € 10 952 € 12 337 € 13 216 € 10 589 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 010€ 10 425€ 6 642€ 8 251€ 10 952€ 12 337€ 13 216€ 10 589€
52
O.
Kurzové straty
4€ 12€ 10€ 9€ 9€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 643€ 3 434€ 989€ 837€ 482€ 485€ 567€ 10 215€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 657 € -13 859 € -7 631 € -9 081 € -10 450 € -12 464 € -13 148 € -20 780 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
139 554 € 141 355 € 133 511 € 109 963 € 107 831 € 95 464 € 97 278 € 44 093 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 180 € 33 170 € 30 431 € 29 532 € 28 860 € 23 983 € 21 969 € 10 431 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 180€ 33 170€ 30 431€ 29 532€ 28 860€ 23 983€ 21 969€ 10 431€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
108 374 € 108 185 € 103 080 € 80 431 € 78 971 € 71 481 € 75 309 € 33 662 €