Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
291 101 € 207 120 € 177 646 € 149 458 € 146 049 € 142 825 € 145 602 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
291 101€ 207 120€ 177 646€ 149 458€ 146 049€ 142 825€ 145 602€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
61 964 € 50 073 € 41 069 € 31 205 € 37 440 € 34 655 € 41 432 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 795€ 22 494€ 19 497€ 16 812€ 23 399€ 19 629€ 24 871€
10
B.2
Služby
38 169€ 27 579€ 21 572€ 14 393€ 14 041€ 15 026€ 16 561€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
229 137 € 157 047 € 136 577 € 118 253 € 108 609 € 108 170 € 104 170 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
128 034 € 104 828 € 90 921 € 84 357 € 77 242 € 70 404 € 79 462 €
13
C.1
Mzdové náklady
60 955€ 56 088€ 51 525€ 59 217€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
21 416€ 19 356€ 17 258€ 19 329€
16
C.4
Sociálne náklady
1 986€ 1 798€ 1 621€ 916€
17
D
Dane a poplatky
642€ 1 232€ 684€ 597€ 832€ 1 266€ 760€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 042€ 13 281€ 15 578€ 19 425€ 12 367€ 14 284€ 6 305€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 524€ 31 500€ 300€ 17 500€ 4 801€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 791€ 27 077€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
413€ 253€ 1 026€ 68€ 252€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 792€ -301€ 124€ 2 276€ 4 126€ 8 277€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
79 151 € 50 129 € 29 823 € 12 624 € 4 533 € 18 992 € 17 643 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
215€ 414€ 395€ 531€ 293€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 889€ 2 250€ 483€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 254€ 2 845€ 4 105€ 2 285€ 219€ 1 179€ 2 901€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 458 € -3 259 € -1 610 € -2 815 € -511 € 1 064 € -2 416 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
76 693 € 46 870 € 28 213 € 9 809 € 4 022 € 20 056 € 15 227 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 158 € 9 875 € 5 972 € 2 663 € 3 383 € 5 343 € 3 806 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 158€ 9 875€ 5 972€ 2 663€ 3 383€ 5 343€ 3 806€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
60 535 € 36 995 € 22 241 € 7 146 € 639 € 14 713 € 11 421 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
406€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
406 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
406 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
76 693 € 46 870 € 28 213 € 9 809 € 4 022 € 20 056 € 15 633 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
60 535 € 36 995 € 22 241 € 7 146 € 639 € 14 713 € 11 827 €