Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
21 101€ 1 689€ 56 853€ 77 763€ 76 210€ 177€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 999€ 1 326€ 62 305€ 63 202€ 57 300€ 177€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-898 € 363 € -5 452 € 14 561 € 18 910 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 279 670 € 1 532 166 € 2 112 677 € 1 303 291 € 602 022 € 232 408 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 341 434€ 1 525 813€ 2 333 648€ 1 712 717€ 809 268€ 227 991€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-70 160€ -2 112€ -231 614€ -418 214€ -208 305€ -10 000€
07
II.3
Aktivácia
8 396€ 8 465€ 10 643€ 8 788€ 1 059€ 14 417€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
911 654 € 1 051 018 € 1 433 404 € 1 083 336 € 646 267 € 193 298 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
399 906€ 530 859€ 726 471€ 622 893€ 235 767€ 87 428€
10
B.2
Služby
511 748€ 520 159€ 706 933€ 460 443€ 410 500€ 105 870€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
367 118 € 481 511 € 673 821 € 234 516 € -25 335 € 39 110 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
740 713 € 844 683 € 840 954 € 605 850 € 273 841 € 104 015 €
13
C.1
Mzdové náklady
541 469€ 614 539€ 611 898€ 436 400€ 198 965€ 75 279€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
182 084€ 211 117€ 206 428€ 149 479€ 67 064€ 25 726€
16
C.4
Sociálne náklady
17 160€ 19 027€ 22 628€ 19 971€ 7 812€ 3 010€
17
D
Dane a poplatky
4 094€ 13 237€ 12 054€ 11 863€ 4 023€ 3 324€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
129 906€ 208 982€ 224 333€ 124 437€ 119 766€ 342 347€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
491 849€ 974 871€ 596 455€ 130 737€ 10 363€ 196 760€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
267 332€ 617 421€ 583 973€ 146 039€ 10 363€ 184 902€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10 841€ -162 806€ 179 834€ 5 564€ 54 330€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
140 823€ 402 542€ 341 777€ 171 251€ 284 493€ 4 508€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 792€ 335 468€ 91 200€ 122 931€ 295 568€ 10 794€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-191 888 € 1 939 € -320 295 € -480 180 € -488 370 € -405 004 €
38
X.
Výnosové úroky
19€ 10 259€ 10 890€ 12 501€ 10 395€
39
N
Nákladové úroky
77 437€ 88 259€ 125 372€ 133 665€ 78 890€ 11 503€
40
XI.
Kurzové zisky
418€ 79€ 2€ 2€
41
O
Kurzové straty
647€ 27€ 30€ 83€ 68€ 27€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 752€ 11 976€ 16 151€ 15 153€ 4 379€ 1 228€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-87 418 € -100 164 € -131 292 € -138 009 € -70 836 € -2 363 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-279 306 € -98 225 € -451 587 € -618 189 € -559 206 € -407 367 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
67 497 € 89 342 € -229 139 € -12 644 € 42 503 € 20 640 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
67 497€ 86 462€ -232 019€ -15 524€ 39 623€ 20 640€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-346 803 € -187 567 € -222 448 € -605 545 € -601 709 € -428 007 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-279 306 € -98 225 € -451 587 € -618 189 € -559 206 € -407 367 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-346 803 € -187 567 € -222 448 € -605 545 € -601 709 € -428 007 €