Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.05.2022
30.04.2023
01.05.2021
30.04.2022
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 561 € 431 966 € 148 223 € 148 068 € 115 008 € 145 636 € 214 439 € 118 683 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
498 914€ 430 420€ 146 243€ 146 920€ 114 067€ 141 288€ 194 439€ 118 538€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
167€ 20 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
647€ 1 379€ 1 980€ 1 148€ 941€ 4 348€ 145€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
388 095 € 359 950 € 132 146 € 140 739 € 113 571 € 142 152 € 203 507 € 113 826 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
267 564€ 217 977€ 54 423€ 67 786€ 50 359€ 62 048€ 89 296€ 64 920€
11
C.
Služby
23 845€ 46 794€ 27 779€ 25 101€ 12 818€ 11 039€ 46 979€ 14 125€
12
D.
Osobné náklady
84 671€ 82 598€ 41 138€ 36 141€ 43 792€ 56 855€ 43 239€ 33 907€
13
E.
Dane a poplatky
470€ 517€ 421€ 530€ 392€ 885€ 263€ 453€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 026€ 8 726€ 6 659€ 9 331€ 4 612€ 8 983€ 3 103€ 98€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7€ 20 000€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
62€ 597€ 352€ 242€ 84€ 220€ 202€ 62€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 457€ 2 734€ 1 374€ 1 608€ 1 514€ 2 122€ 425€ 261€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
111 466 € 72 016 € 16 077 € 7 329 € 1 437 € 3 484 € 10 932 € 4 857 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
207 505 € 165 649 € 64 041 € 54 033 € 50 890 € 68 201 € 58 164 € 39 493 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 226 € 4 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 226€ 4€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 677 € 1 430 € 474 € 572 € 672 € 784 € 341 € 163 €
31
M.
Nákladové úroky
1 257€ 1 026€ 272€ 382€ 489€ 590€ 163€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
420€ 404€ 202€ 190€ 183€ 194€ 178€ 163€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 677 € -1 430 € -474 € -572 € -672 € 442 € -341 € -159 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
109 789 € 70 586 € 15 603 € 6 757 € 765 € 3 926 € 10 591 € 4 698 €
36
P.
Daň z príjmov
23 129€ 14 592€ 3 421€ 1 650€ 286€ 1 104€ 2 477€ 1 086€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
86 660 € 55 994 € 12 182 € 5 107 € 479 € 2 822 € 8 114 € 3 612 €