Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 532 891 € 1 912 867 € 2 160 861 € 2 019 280 € 1 584 516 € 1 233 564 € 1 245 711 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
458 089 € 401 120 € 298 676 € 352 176 € 364 966 € 411 758 € 403 560 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
458 089 € 401 120 € 298 676 € 352 176 € 364 966 € 411 758 € 403 560 €
013
A.II.2
Stavby
121 904€ 126 978€ 155 385€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
74 367€ 66 690€ 135 208€ 352 176€ 364 966€ 364 127€ 380 225€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
261 818€ 207 452€ 8 083€ 47 631€ 23 335€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 068 315 € 1 504 123 € 1 856 494 € 1 661 986 € 1 212 625 € 819 554 € 836 131 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
173 701 € 302 175 € 424 301 € 53 721 € 23 378 € 36 490 € 77 794 €
032
B.I.1
Materiál
85 642€ 201 304€ 340 804€ 11 313€ 13 966€ 17 494€ 65 398€
036
B.I.5
Tovar
88 059€ 100 871€ 83 497€ 42 408€ 9 412€ 18 996€ 12 396€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
525 657 € 768 517 € 1 073 965 € 1 466 112 € 1 002 581 € 642 130 € 664 017 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
507 993€ 720 401€ 1 008 762€ 1 371 596€ 979 018€ 625 053€ 624 437€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 497€ 36 275€ 63 543€ 86 034€ 3 907€ 5 274€ 33 676€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
167€ 11 841€ 1 660€ 8 482€ 19 656€ 11 803€ 5 904€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
368 957 € 433 431 € 358 228 € 142 153 € 186 666 € 140 934 € 94 320 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 881€ 9 716€ 1 820€ 6 815€ 6 835€ 5 857€ 4 333€
057
B.IV.2
Účty v bankách
349 076€ 423 715€ 356 408€ 135 338€ 179 831€ 135 077€ 89 987€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 487 € 7 624 € 5 691 € 5 118 € 6 925 € 2 252 € 6 020 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 989€ 3 437€ 2 334€ 1 577€ 3 834€ 2 252€ 2 046€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 498€ 4 187€ 3 357€ 3 541€ 3 091€ 3 974€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 532 891 € 1 912 867 € 2 160 861 € 2 019 280 € 1 584 516 € 1 233 564 € 1 245 711 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 090 457 € 1 050 622 € 1 018 704 € 945 595 € 786 370 € 485 897 € 466 863 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
669 € 669 € 669 € 669 € 669 € 669 € 669 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
669€ 669€ 669€ 669€ 669€ 669€ 669€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 043 314 € 1 011 396 € 938 287 € 779 062 € 478 588 € 459 555 € 453 435 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 043 314€ 1 011 396€ 938 287€ 779 062€ 478 588€ 459 555€ 453 435€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
39 835 € 31 918 € 73 109 € 159 225 € 300 474 € 19 034 € 6 120 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
442 434 € 862 245 € 1 142 157 € 1 073 685 € 798 146 € 747 667 € 778 848 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 239 € 7 678 € 4 832 € 4 473 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 239€ 7 678€ 4 832€ 4 473€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 125 € 5 799 € 5 041 € 4 392 € 3 845 € 3 468 € 3 159 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 125€ 5 799€ 5 041€ 4 392€ 3 845€ 3 468€ 3 159€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
436 309 € 856 446 € 1 137 116 € 1 060 054 € 786 623 € 739 367 € 771 216 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
73 817€ 213 603€ 489 614€ 557 529€ 390 738€ 138 761€ 239 146€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
248 488€ 579 488€ 569 168€ 423 041€ 266 251€ 560 706€ 505 606€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 432€ 20 569€ 15 191€ 15 515€ 11 738€ 11 483€ 10 629€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 083€ 12 259€ 9 035€ 9 492€ 6 915€ 6 774€ 6 178€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
76 217€ 30 149€ 53 674€ 53 818€ 110 401€ 21 072€ 9 161€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
272€ 378€ 434€ 659€ 580€ 571€ 496€