Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
372 999€ 752 731€ 1 073 411€ 1 392 643€ 1 113 371€ 495 228€ 534 755€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
243 955€ 572 145€ 653 862€ 824 824€ 786 500€ 278 936€ 350 566€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
129 044 € 180 586 € 419 549 € 567 819 € 326 871 € 216 292 € 184 189 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 249 472 € 1 228 703 € 1 549 520 € 1 527 227 € 1 271 301 € 843 111 € 698 076 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 249 472€ 1 228 703€ 1 549 520€ 1 527 227€ 1 271 301€ 843 111€ 698 076€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
834 157 € 933 831 € 1 491 643 € 1 546 833 € 881 658 € 729 318 € 605 178 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
682 694€ 765 339€ 1 017 106€ 1 089 473€ 525 949€ 491 222€ 319 143€
10
B.2
Služby
151 463€ 168 492€ 474 537€ 457 360€ 355 709€ 238 096€ 286 035€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
544 359 € 475 458 € 477 426 € 548 213 € 716 514 € 330 085 € 277 087 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
468 153 € 408 281 € 328 911 € 298 349 € 251 413 € 227 967 € 219 968 €
13
C.1
Mzdové náklady
334 744€ 294 815€ 237 613€ 215 278€ 180 646€ 163 226€ 157 582€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
115 071€ 101 076€ 81 015€ 73 733€ 61 892€ 56 040€ 53 863€
16
C.4
Sociálne náklady
18 338€ 12 390€ 10 283€ 9 338€ 8 875€ 8 701€ 8 523€
17
D
Dane a poplatky
1 176€ 2 161€ 7 607€ 1 768€ 1 700€ 1 638€ 1 496€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 891€ 46 272€ 51 178€ 47 588€ 79 100€ 79 433€ 67 275€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 485€ 37 667€ 159 700€ 11 071€ 178 286€ 29 710€ 22 459€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 192€ 27 319€ 145 282€ 5 277€ 167 662€ 13 983€ 420€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 619€ 19 583€ 22 464€ 15 887€ 11 175€ 2 487€ 17 815€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 269€ 11 915€ 16 824€ 10 635€ 12 133€ 4 117€ 13 640€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
59 782 € 36 760 € 109 788 € 211 554 € 393 967 € 35 144 € 14 562 €
38
X.
Výnosové úroky
15€ 15€ 21€ 9€ 49€
39
N
Nákladové úroky
175€
40
XI.
Kurzové zisky
1 152€ 20 264€ 350€ 2 520€ 89€ 571€ 684€
41
O
Kurzové straty
4 182€ 1 336€ 1 050€ 1 042€ 2 478€ 7 180€ 1 227€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 565€ 7 025€ 6 719€ 4 559€ 5 091€ 4 064€ 3 416€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 595 € 11 903 € -7 404 € -3 066 € -7 459 € -10 664 € -4 085 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
50 187 € 48 663 € 102 384 € 208 488 € 386 508 € 24 480 € 10 477 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 352 € 16 745 € 29 275 € 49 263 € 86 034 € 5 446 € 4 357 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 352€ 16 745€ 29 275€ 49 263€ 86 034€ 5 446€ 4 357€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
39 835 € 31 918 € 73 109 € 159 225 € 300 474 € 19 034 € 6 120 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
50 187 € 48 663 € 102 384 € 208 488 € 386 508 € 24 480 € 10 477 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
39 835 € 31 918 € 73 109 € 159 225 € 300 474 € 19 034 € 6 120 €