Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVO Invest - LM, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.07.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 800 € 149 319 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 800€ 149 319€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 493 € 5 367 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161€
10
B.2
Služby
3 493€ 5 206€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 307 € 143 952 €
17
D
Dane a poplatky
33€ 1 035€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 928€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 413€ 147 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 377€ 453 377€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 827€ 108 380€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 770€ 2 073€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 367 € -65 081 €
38
X.
Výnosové úroky
2€
39
N
Nákladové úroky
4 320€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
124€ 341€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-124 € -4 659 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 243 € -69 740 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 243 € -69 740 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 243 € -69 740 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 243 € -69 740 €