Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 316 932€ 1 400 427€ 1 449 924€ 1 549 580€ 1 852 412€ 2 083 641€ 1 408 766€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 215 975€ 1 203 864€ 1 290 768€ 1 396 666€ 1 625 186€ 1 894 685€ 1 298 615€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
100 957 € 196 563 € 159 156 € 152 914 € 227 226 € 188 956 € 110 151 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 324 157 € 2 311 601 € 2 335 773 € 2 633 841 € 2 271 303 € 2 602 320 € 2 262 040 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 171 895€ 2 278 372€ 2 333 250€ 2 567 284€ 2 400 907€ 2 543 748€ 2 080 544€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
57 478€ -54 210€ -75 155€ 4 351€ -178 140€ -12 098€ 123 963€
07
II.3
Aktivácia
94 784€ 87 439€ 77 678€ 62 206€ 48 536€ 70 670€ 57 533€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 912 031 € 1 780 490 € 1 895 210 € 1 955 936 € 1 770 058 € 1 931 083 € 1 724 912 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 174 716€ 1 107 898€ 1 137 455€ 1 138 929€ 1 126 032€ 1 212 510€ 1 158 492€
10
B.2
Služby
737 315€ 672 592€ 757 755€ 817 007€ 644 026€ 718 573€ 566 420€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
513 083 € 727 674 € 599 719 € 830 819 € 728 471 € 860 193 € 647 279 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
724 128 € 687 516 € 646 524 € 607 752 € 592 552 € 571 303 € 520 925 €
13
C.1
Mzdové náklady
506 736€ 484 513€ 463 168€ 434 771€ 423 980€ 407 681€ 369 218€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
178 491€ 167 747€ 156 486€ 146 814€ 141 632€ 138 950€ 128 472€
16
C.4
Sociálne náklady
38 901€ 35 256€ 26 870€ 26 167€ 26 940€ 24 672€ 23 235€
17
D
Dane a poplatky
63 425€ 64 747€ 61 401€ 61 216€ 58 428€ 58 803€ 46 508€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
313 154€ 297 281€ 290 020€ 188 646€ 231 363€ 327 874€ 385 323€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
165 287€ 75 991€ 66 064€ 189 432€ 52 951€ 85 825€ 67 570€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
50 965€ 48 823€ 35 003€ 46 902€ 45 904€ 68 727€ 55 671€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 205€ 2 673€ 24 573€ 13 566€ 17 076€ 3 034€ 414€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
485 487€ 486 924€ 417 082€ 502 823€ 345 266€ 451 645€ 396 412€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
61 041€ 93 456€ 66 601€ 158 150€ 69 884€ 70 998€ 75 816€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-51 061 € 96 093 € -41 257 € 446 842 € 111 481 € 296 924 € 26 604 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
82€ 100€ 220€ 2 054€ 3 694€ 6 916€ 457€
39
N
Nákladové úroky
40 870€ 64 738€ 67 787€ 47 145€ 29 947€ 26 026€ 19 380€
40
XI.
Kurzové zisky
36€
41
O
Kurzové straty
36€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 364€ 1 819€ 2 738€ 3 288€ 4 230€ 5 189€ 4 019€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-44 152 € -66 457 € -70 341 € -48 361 € -30 483 € -24 299 € -22 906 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-95 213 € 29 636 € -111 598 € 398 481 € 80 998 € 272 625 € 3 698 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 523 € 4 037 € 3 435 € 90 198 € 17 095 € 61 635 € 1 286 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 91 112€ 21 261€ 70 585€ 14 078€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 523€ 1 157€ 555€ -914€ -4 166€ -8 950€ -12 792€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 335€
53
T
Mimoriadne náklady
3 335€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-95 213 € 29 636 € -111 598 € 398 481 € 80 998 € 272 625 € 3 698 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €