Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
461 754 € 500 246 € 333 767 € 328 914 € 359 335 € 330 826 € 295 857 € 303 668 € 336 656 € 329 774 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
34€ 137 435€ 167€ 363€ 331€ 462€ 99€ 4 953€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
442 581€ 362 026€ 328 779€ 328 277€ 334 314€ 329 344€ 288 608€ 301 897€ 336 369€ 322 313€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-136€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 139€ 785€ 4 821€ 274€ 190€ 1 020€ 7 150€ 1 771€ 287€ 2 644€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
217 084 € 298 567 € 181 660 € 180 018 € 162 047 € 187 305 € 199 028 € 206 082 € 161 659 € 172 810 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
310€ 75 617€ 66€ 930€ 360€ 300€ 300€ 4 142€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
97 256€ 87 096€ 45 316€ 56 531€ 48 439€ 58 983€ 62 875€ 62 513€ 51 903€ 57 941€
11
C.
Služby
65 841€ 76 091€ 65 547€ 46 427€ 45 923€ 69 186€ 75 057€ 49 128€ 39 611€ 40 269€
12
D.
Osobné náklady
23 403€ 22 450€ 27 228€ 35 655€ 32 634€ 29 230€ 32 120€ 46 995€ 35 700€ 33 401€
13
E.
Dane a poplatky
16 942€ 15 164€ 14 955€ 15 371€ 14 887€ 15 410€ 15 099€ 25 652€ 16 100€ 16 335€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 234€ 12 960€ 18 264€ 18 682€ 18 684€ 12 831€ 6 678€ 12 697€ 12 751€ 19 311€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 592€ 5 945€ 7 012€ -450€ -615€ 6 394€ 2 431€ -1 339€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 506€ 3 244€ 3 272€ 6 422€ 1 120€ 1 815€ 7 514€ 2 703€ 3 163€ 2 750€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
244 670 € 201 679 € 152 107 € 148 896 € 197 288 € 143 521 € 96 829 € 97 586 € 174 997 € 156 964 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
279 208 € 260 657 € 218 017 € 224 752 € 239 923 € 201 337 € 150 475 € 190 256 € 244 855 € 224 778 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 € 306 € -418 € 2 487 € 369 € 7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
-418€ 2 487€ 369€ 7€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 306€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
301 € 777 € 498 € 599 € 2 446 € 2 258 € 2 804 € 195 € 137 € 198 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
849€
32
N.
Kurzové straty
8€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
301€ 777€ 498€ 599€ 2 446€ 2 258€ 1 947€ 195€ 137€ 198€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-301 € -777 € -498 € -596 € -2 446 € -1 952 € -3 222 € 2 292 € 232 € -191 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
244 369 € 200 902 € 151 609 € 148 300 € 194 842 € 141 569 € 93 607 € 99 878 € 175 229 € 156 773 €
36
P.
Daň z príjmov
51 791€ 42 774€ 31 516€ 31 473€ 40 986€ 30 997€ 21 532€ 22 488€ 39 225€ 36 244€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
192 578 € 158 128 € 120 093 € 116 827 € 153 856 € 110 572 € 72 075 € 77 390 € 136 004 € 120 529 €