Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 268 046€ 17 796 461€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 484 131 € 29 285 294 € 22 293 674 € 23 639 577 € 18 353 172 € 17 851 148 € 15 653 956 € 13 909 885 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 952 624€ 20 826 758€ 14 466 110€ 16 261 481€ 11 563 479€ 11 298 674€ 9 187 924€ 7 547 269€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 236 771€ 8 190 625€ 7 751 029€ 7 030 830€ 6 704 567€ 6 497 787€ 6 389 961€ 6 284 747€
07
V.
Aktivácia
9 502€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 302€ 42 034€ 8 386€ 12 154€ 5 553€ 25 363€ 37 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
273 932€ 225 877€ 68 149€ 335 112€ 85 126€ 49 134€ 50 708€ 40 069€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 637 232 € 28 768 985 € 21 909 956 € 22 557 184 € 17 555 225 € 17 196 237 € 15 149 514 € 13 666 684 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 975 284€ 18 957 747€ 13 204 054€ 14 490 066€ 10 204 047€ 10 199 662€ 8 177 324€ 7 107 676€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 493€ 282 045€ 307 401€ 255 859€ 210 458€ 231 423€ 238 608€ 202 482€
13
C.
Opravné položky k zásobám
77 250€ -124 321€ 95 986€ 37 884€ 3 917€ -87 533€ 42 576€ -22 844€
14
D.
Služby
6 723 608€ 6 797 115€ 6 044 280€ 5 613 428€ 5 238 210€ 5 152 899€ 5 050 642€ 4 912 039€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 456 325 € 2 724 608 € 2 157 803 € 2 067 581 € 1 797 487 € 1 632 110 € 1 511 918 € 1 371 315 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 809 211€ 2 005 070€ 1 577 324€ 1 490 748€ 1 373 625€ 1 230 829€ 1 153 918€ 1 035 561€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
618 173€ 689 695€ 556 959€ 561 257€ 407 874€ 385 349€ 342 906€ 320 838€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 941€ 29 843€ 23 520€ 15 576€ 15 988€ 15 932€ 15 094€ 14 916€
20
F.
Dane a poplatky
754€ 1 039€ 1 610€ 1 076€ 1 224€ 4 480€ 3 832€ 4 539€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 283€ 40 503€ 30 081€ 17 268€ 25 873€ 19 055€ 13 945€ 12 019€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 283€ 40 503€ 30 081€ 17 268€ 25 873€ 19 055€ 13 945€ 12 019€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 599€ 2 131€ 1 207€ -236€ 2 948€ 4 251€ 50 378€ 16 720€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 477€ 1 060€ -20 581€ 11 261€ 7 946€ -17 739€ -15 663€ -22 458€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
160 159€ 87 058€ 88 115€ 62 997€ 63 115€ 57 629€ 75 954€ 85 196€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-153 101 € 516 309 € 383 718 € 1 082 393 € 797 947 € 654 911 € 504 442 € 243 201 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 225 262 € 3 104 797 € 2 565 418 € 2 895 074 € 2 611 414 € 2 300 010 € 2 068 735 € 1 632 663 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 € 0 € 0 € 201 € 1 204 € 456 € 2 086 € 1 758 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 200 € 1 204 € 456 € 2 086 € 1 741 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
200€ 1 204€ 456€ 2 086€ 1 741€
42
XII.
Kurzové zisky
49€ 1€ 17€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 190 € 9 410 € 3 738 € 2 283 € 1 585 € 1 683 € 910 € 2 345 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 654 € 4 622 € 1 010 € -660 € 660 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 654€ 4 622€ 1 010€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
-660€ 660€
52
O.
Kurzové straty
32€ 2 019€ 188€ 204€ 29€ 15€ 51€ 26€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 504€ 2 769€ 2 540€ 2 079€ 1 556€ 1 668€ 1 519€ 1 659€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 141 € -9 410 € -3 738 € -2 082 € -381 € -1 227 € 1 176 € -587 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-158 242 € 506 899 € 379 980 € 1 080 311 € 797 566 € 653 684 € 505 618 € 242 614 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
51 375 € 150 957 € 101 061 € 269 012 € 194 814 € 221 904 € 151 691 € -6 121 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
72 566€ 118 872€ 52 086€ 306 562€ 196 626€ 218 418€ 141 575€ 54 901€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-21 191€ 32 085€ 48 975€ -37 550€ -1 812€ 3 486€ 10 116€ -61 022€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-209 617 € 355 942 € 278 919 € 811 299 € 602 752 € 431 780 € 353 927 € 248 735 €