Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 104 352 € 10 790 280 € 10 243 725 € 5 171 265 € 4 850 194 € 5 140 683 € 2 979 312 € 2 660 232 € 1 940 325 € 1 746 160 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 775 398 € 8 339 109 € 8 426 812 € 3 040 402 € 2 823 279 € 2 351 583 € 742 240 € 327 121 € 440 125 € 359 038 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
125 € 341 € 557 € 773 € 989 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
125€ 341€ 557€ 773€ 989€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 775 398 € 8 339 109 € 8 426 812 € 3 040 402 € 2 823 279 € 2 351 458 € 741 899 € 326 564 € 439 352 € 358 049 €
012
A.II.1
Pozemky
1 276 704€ 1 276 704€ 1 276 704€ 1 276 704€ 1 276 704€ 1 281 792€
013
A.II.2
Stavby
5 210 527€ 5 094 048€ 7 552€ 84 010€ 549 278€ 569 546€ 104 332€ 112 396€ 120 460€ 118 497€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 249 016€ 1 756 680€ 1 928 343€ 765 744€ 966 942€ 471 729€ 287 567€ 214 168€ 318 892€ 239 552€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 151€ 91 857€ 5 214 213€ 888 051€ 30 355€ 28 391€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
119 820€ 25 893€ 350 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 014 644 € 2 398 232 € 1 746 610 € 1 984 272 € 1 938 229 € 2 782 946 € 2 222 618 € 2 321 316 € 1 490 115 € 1 381 469 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 707 374 € 1 678 036 € 1 126 602 € 1 480 200 € 1 245 467 € 1 852 390 € 1 414 019 € 1 206 066 € 930 416 € 865 890 €
035
B.I.1
Materiál
208 723€ 168 370€ 144 069€ 135 956€ 108 021€ 106 957€ 92 873€ 99 145€ 74 165€ 86 987€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
81 085€ 58 464€ 48 103€ 14 907€ 11 838€ 21 076€ 27 617€ 21 052€ 33 271€ 34 417€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 417 566€ 1 451 202€ 934 430€ 1 329 337€ 1 124 456€ 1 724 357€ 1 293 529€ 1 085 869€ 822 980€ 744 486€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 152€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
629 € 21 202 € 14 723 € 11 101 € 13 387 € 11 589 € 14 080 € 14 159 € 17 063 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
629€ 21 202€ 14 723€ 11 101€ 13 387€ 11 589€ 14 080€ 14 159€ 17 063€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 265 605 € 660 535 € 587 770 € 447 165 € 676 563 € 911 117 € 792 193 € 1 098 253 € 543 433 € 484 190 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 182 170 € 388 372 € 232 416 € 373 732 € 659 356 € 201 997 € 238 639 € 120 457 € 270 124 € 141 320 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 678€ 9 721€ 9 928€ 9 895€ 48 043€ 54 041€ 13 392€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 116€ 104€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 177 492€ 378 651€ 221 372€ 363 733€ 611 313€ 147 956€ 225 247€ 120 457€ 270 124€ 141 320€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
255 284€ 297 416€ 603 357€ 553 554€ 969 260€ 273 305€ 342 845€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 114€ 12 492€ 52 842€ 70 801€ 16 130€ 105 763€ 8 536€ 25€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
71 321€ 4 387€ 5 096€ 2 632€ 1 077€ 4€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 665 € 59 032 € 11 036 € 42 184 € 5 098 € 6 052 € 4 817 € 2 917 € 2 107 € 14 326 €
072
B.V.1.
Peniaze
27 042€ 56 036€ 7 503€ 40 636€ 5 098€ 6 052€ 4 817€ 2 917€ 2 107€ 5 572€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 623€ 2 996€ 3 533€ 1 548€ 8 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
314 310 € 52 939 € 70 303 € 146 591 € 88 686 € 6 154 € 14 454 € 11 795 € 10 085 € 5 653 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 406€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 647€ 10 559€ 4 889€ 13 886€ 3 105€ 5 080€ 5 241€ 9 824€ 8 668€ 5 312€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
288 257€ 42 380€ 65 414€ 132 705€ 85 581€ 1 074€ 9 213€ 1 971€ 1 417€ 341€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 104 352 € 10 790 280 € 10 243 725 € 5 171 265 € 4 850 194 € 5 140 683 € 2 979 312 € 2 660 232 € 1 940 325 € 1 746 160 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 698 838 € 2 716 999 € 1 959 468 € 1 737 880 € 1 387 618 € 1 215 748 € 1 158 828 € 808 828 € 755 575 € 646 283 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 497 000 € 1 739 469 € 1 517 880 € 1 167 618 € 757 748 € 638 828 € 588 828 € 315 575 € 226 283 € 168 969 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 497 000€ 1 739 469€ 1 517 880€ 1 167 618€ 757 748€ 638 828€ 588 828€ 315 575€ 226 283€ 168 969€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
981 838 € 757 530 € 221 588 € 350 262 € 409 870 € 356 920 € 350 000 € 273 253 € 309 292 € 257 314 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 400 402 € 8 068 955 € 8 284 002 € 3 431 981 € 3 460 055 € 3 921 282 € 1 819 187 € 1 849 485 € 1 182 208 € 1 096 701 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
41 860 € 173 950 € 201 258 € 13 699 € 12 931 € 12 109 € 10 453 € 9 196 € 8 268 € 8 956 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
162 104 € 188 296 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
162 104€ 188 296€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 475€ 11 846€ 12 962€ 13 699€ 12 931€ 12 109€ 10 453€ 9 196€ 8 268€ 8 956€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
31 385€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 295 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 295€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 461 076€ 3 485 524€ 4 225 738€ 915 850€ 1 056 750€ 1 197 650€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 007 304 € 2 749 553 € 1 842 501 € 1 455 670 € 2 176 478 € 2 500 200 € 1 762 057 € 1 497 925 € 883 139 € 1 044 710 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 474 989 € 2 531 154 € 1 725 115 € 1 355 090 € 2 044 708 € 2 371 987 € 1 508 654 € 1 314 109 € 569 759 € 747 275 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
334 570€ 28 105€ 22 740€ 18 475€ 26 694€ 61 220€ 32 667€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
855€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 140 419€ 2 503 049€ 1 702 375€ 1 336 615€ 2 017 159€ 2 310 767€ 1 475 987€ 1 314 109€ 569 759€ 747 275€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
302 453€ 2 314€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
14 817€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
77 172€ 50 283€ 61 069€ 42 262€ 38 072€ 55 943€ 38 902€ 25 729€ 23 863€ 23 510€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 098€ 52 167€ 35 558€ 41 518€ 45 430€ 43 286€ 31 974€ 27 807€ 26 571€ 23 973€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
87 937€ 100 127€ 19 857€ 12 564€ 32 232€ 28 362€ 82 405€ 30 123€ 62 946€ 49 576€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 655€ 15 822€ 902€ 1 922€ 1 219€ 622€ 100 122€ 100 157€ 200 000€ 200 376€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
164 420 € 126 132 € 87 801 € 69 805 € 72 996 € 70 423 € 46 677 € 35 278 € 34 680 € 43 035 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
71 973€ 69 326€ 53 729€ 50 305€ 52 443€ 44 801€ 36 973€ 26 730€ 28 930€ 33 163€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
92 447€ 56 806€ 34 072€ 19 500€ 20 553€ 25 622€ 9 704€ 8 548€ 5 750€ 9 872€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
653 212€ 1 280 214€ 586 164€ 140 900€ 140 900€ 140 900€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
72 530€ 253 582€ 1 337 245€ 836 057€ 307 086€ 256 121€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 112 € 4 326 € 255 € 1 404 € 2 521 € 3 653 € 1 297 € 1 919 € 2 542 € 3 176 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
786€ 24€ 32€ 9€ 11€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 326€ 4 326€ 231€ 1 372€ 2 512€ 3 653€ 1 297€ 1 919€ 2 542€ 3 165€