Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 556 556€ 18 658 083€ 13 709 959€ 12 950 902€ 13 014 293€ 12 437 273€ 10 995 492€ 9 370 266€ 9 807 895€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 891 870 € 18 854 000 € 13 941 327 € 13 041 827 € 13 097 955 € 12 512 157 € 11 076 972 € 9 440 472 € 9 950 701 € 8 706 583 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 811 615€ 13 455 372€ 9 630 151€ 8 079 032€ 9 469 254€ 9 579 134€ 8 164 998€ 7 062 978€ 7 697 729€ 6 698 612€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 760 359€ 3 059 062€ 2 728 916€ 2 913 972€ 2 663 612€ 2 267 259€ 1 889 416€ 1 707 951€ 1 565 971€ 1 522 774€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 621€ 10 361€ 33 195€ 3 065€ -9 238€ -6 541€ 6 565€ -12 219€ -1 147€ 19 545€
07
V.
Aktivácia
171 692€ 124 066€ 126 678€ 89 787€ 98 668€ 89 260€ 87 484€ 62 754€ 106 837€ 87 366€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 984 582€ 2 143 649€ 1 350 892€ 1 905 774€ 838 514€ 559 015€ 893 187€ 599 337€ 544 196€ 360 110€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
141 001€ 61 490€ 71 495€ 50 197€ 37 145€ 24 030€ 35 322€ 19 671€ 37 115€ 18 176€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 564 314 € 17 810 064 € 13 576 061 € 12 531 247 € 12 530 880 € 12 033 019 € 10 628 784 € 9 090 903 € 9 546 085 € 8 361 912 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 938 500€ 12 102 397€ 8 811 015€ 7 457 543€ 8 674 364€ 8 828 266€ 7 552 458€ 6 530 713€ 7 078 343€ 6 152 484€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 874 941€ 1 491 913€ 1 428 795€ 1 366 985€ 1 294 122€ 1 146 474€ 1 015 814€ 884 158€ 835 904€ 835 057€
13
C.
Opravné položky k zásobám
8 516€ -5 155€ 21 580€ 18 832€ -7 512€ 78€ -8 399€ 3 798€ 1 959€ -1 725€
14
D.
Služby
802 383€ 639 977€ 667 849€ 675 325€ 587 025€ 510 963€ 404 478€ 389 820€ 432 827€ 398 760€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 728 097 € 1 316 575 € 1 114 985 € 1 128 012 € 1 046 418 € 923 321 € 735 664 € 647 804 € 602 152 € 578 526 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 172 404€ 960 387€ 824 806€ 818 550€ 760 552€ 651 033€ 538 983€ 470 567€ 439 127€ 424 022€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
92 726€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
430 504€ 334 042€ 270 457€ 288 818€ 268 425€ 228 372€ 184 194€ 163 820€ 152 265€ 145 251€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 463€ 22 146€ 19 722€ 20 644€ 17 441€ 43 916€ 12 487€ 13 417€ 10 760€ 9 253€
20
F.
Dane a poplatky
19 866€ 18 731€ 19 462€ 18 470€ 17 360€ 2 852€ 2 771€ 2 208€ 2 310€ 1 915€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
589 333€ 512 221€ 360 838€ 223 137€ 146 035€ 111 223€ 89 077€ 69 998€ 82 343€ 54 186€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
589 333€ 526 745€ 346 314€ 223 137€ 146 035€ 111 223€ 89 077€ 69 998€ 82 343€ 54 186€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-14 524€ 14 524€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 490 620€ 1 649 751€ 1 046 561€ 1 576 699€ 738 196€ 474 901€ 803 750€ 536 924€ 486 754€ 317 819€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
20 573€ 4 602€ 14 153€ 10 388€ 4 479€ 303€ -120€ 204€ 1 846€ 1 759€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
91 485€ 79 052€ 90 823€ 55 856€ 30 393€ 34 638€ 33 291€ 25 276€ 21 647€ 23 131€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 327 556 € 1 043 936 € 365 266 € 510 580 € 567 075 € 479 138 € 448 188 € 349 569 € 404 616 € 344 671 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 141 947 € 2 419 729 € 1 589 701 € 1 567 171 € 1 674 297 € 1 443 331 € 1 184 112 € 1 012 975 € 1 020 357 € 943 721 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
769 € 1 529 € 1 552 € 1 927 € 5 768 € 7 835 € 12 569 € 11 141 € 4 418 € 3 189 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
681 € 1 529 € 1 552 € 1 927 € 5 768 € 7 835 € 12 569 € 11 122 € 4 410 € 3 166 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
681€ 1 529€ 194€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 358€ 1 927€ 5 768€ 7 835€ 12 569€ 11 122€ 4 410€ 3 166€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 8€ 23€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
88€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
73 227 € 74 231 € 49 586 € 45 848 € 34 043 € 23 077 € 4 260 € 5 716 € 6 672 € 6 514 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 277 € 65 672 € 43 461 € 32 139 € 28 883 € 15 671 € 1 562 € 2 476 € 2 483 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 371€ 3 156€ 4 015€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
60 906€ 62 516€ 39 446€ 32 139€ 28 883€ 15 671€ 1 562€ 2 476€ 2 483€
52
O.
Kurzové straty
499€ 11€ 96€ 176€ 88€ 74€ 113€ 141€ 254€ 231€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 451€ 8 548€ 6 029€ 13 533€ 5 072€ 7 332€ 4 147€ 4 013€ 3 942€ 3 800€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-72 458 € -72 702 € -48 034 € -43 921 € -28 275 € -15 242 € 8 309 € 5 425 € -2 254 € -3 325 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 255 098 € 971 234 € 317 232 € 466 659 € 538 800 € 463 896 € 456 497 € 354 994 € 402 362 € 341 346 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
273 260 € 213 704 € 95 644 € 116 397 € 128 930 € 106 976 € 106 497 € 81 741 € 93 070 € 84 032 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
241 246€ 193 131€ 102 123€ 120 019€ 126 644€ 108 774€ 104 006€ 81 661€ 90 166€ 88 220€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
32 014€ 20 573€ -6 479€ -3 622€ 2 286€ -1 798€ 2 491€ 80€ 2 904€ -4 188€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
981 838 € 757 530 € 221 588 € 350 262 € 409 870 € 356 920 € 350 000 € 273 253 € 309 292 € 257 314 €