Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
115 655 € 199 240 € 59 652 € 127 837 € 568 127 € 345 130 € 193 823 € 521 705 € 281 382 € 2 922 926 € 518 064 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 3 461 € 10 392 € 17 489 € 25 420 € 2 166 € 3 166 € 0 € 600 € 3 172 € 10 265 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 3 461 € 10 392 € 17 489 € 25 420 € 2 166 € 3 166 € 0 € 600 € 3 172 € 10 265 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 3 461€ 10 392€ 17 489€ 25 420€ 2 166€ 3 166€ 0€ 600€ 3 172€ 10 265€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
114 892 € 194 935 € 48 533 € 109 655 € 542 037 € 342 856 € 190 468 € 521 371 € 279 619 € 2 918 020 € 505 822 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
99 € 9 876 € 1 830 € 3 440 € 6 111 € 14 534 € 23 003 € 21 360 € 21 185 € 21 962 € 26 543 €
036
B.I.5
Tovar
99€ 9 876€ 1 830€ 3 440€ 6 111€ 14 534€ 23 003€ 21 360€ 21 185€ 21 962€ 26 543€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 560 € 177 360 € 21 605 € 55 993 € 42 292 € 301 090 € 99 679 € 418 178 € 188 671 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 560€ 177 360€ 3 256€ 16 956€ 1 934€ 249 889€ 37 746€ 344 918€ 45 359€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 631€ 702€ 60 236€ 647€ 99 970€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 349€ 29 406€ 40 358€ 51 201€ 61 933€ 72 558€ 83 076€ 33 014€ 177 116€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
92 233 € 7 699 € 25 098 € 50 222 € 493 634 € 27 232 € 67 786 € 81 833 € 69 763 € 109 928 € 9 579 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 499€ 1 703€ 1 188€ 1 252€ 1 823€ 830€ 355€ 651€ 247€ 1 174€ 1 164€
057
B.IV.2
Účty v bankách
90 734€ 5 996€ 23 910€ 48 970€ 491 811€ 26 402€ 67 431€ 81 182€ 69 516€ 108 754€ 8 415€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
763 € 844 € 727 € 693 € 670 € 108 € 189 € 334 € 1 163 € 1 734 € 1 977 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
763€ 844€ 727€ 693€ 670€ 108€ 189€ 334€ 1 163€ 1 734€ 1 977€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
115 655 € 199 240 € 59 652 € 127 837 € 568 127 € 345 130 € 193 823 € 521 705 € 281 382 € 2 922 926 € 518 064 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-153 664 € -279 916 € -336 381 € -271 819 € -150 082 € -274 535 € -370 985 € -289 023 € -200 339 € 657 961 € 281 462 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-287 220 € -343 685 € -279 123 € -157 386 € -281 839 € -378 289 € -296 327 € -207 643 € 0 € 384 103 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 384 103€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-287 220€ -343 685€ -279 123€ -157 386€ -281 839€ -378 289€ -296 327€ -207 643€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
126 252 € 56 465 € -64 562 € -121 737 € 124 453 € 96 450 € -81 962 € -88 684 € -207 643 € 650 657 € -109 965 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
269 319 € 479 156 € 396 033 € 399 656 € 718 209 € 619 665 € 564 808 € 810 728 € 481 721 € 2 264 965 € 179 064 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 044 € 802 € 1 452 € 2 419 € 2 072 € 3 441 € 1 384 € 747 € 1 062 € 4 187 € 2 694 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 044€ 802€ 1 452€ 2 419€ 2 072€ 3 441€ 1 384€ 747€ 1 062€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 187€ 2 694€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 536 € 2 314 € 2 159 € 2 168 € 1 950 € 1 577 € 1 749 € 1 948 € 2 032 € 1 282 € 1 201 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 536€ 2 314€ 2 159€ 2 168€ 1 950€ 1 577€ 1 749€ 1 948€ 2 032€ 1 282€ 1 201€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
265 739 € 476 040 € 392 422 € 395 069 € 714 187 € 614 647 € 561 675 € 808 033 € 478 627 € 2 259 496 € 175 169 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 592€ 14 940€ 12 186€ 20 198€ 290 760€ 25 091€ 43 990€ 344 459€ 16 288€ 1 620 394€ 88 069€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
380€ 4 023€ 380€ 444€ 13 597€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
231 000€ 391 000€ 365 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 850€ 3 859€ 4 562€ 5 042€ 4 653€ 3 903€ 4 406€ 2 347€ 2 358€ 4 794€ 7 296€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 729€ 2 742€ 3 254€ 3 632€ 3 219€ 2 618€ 2 976€ 1 386€ 1 390€ 2 971€ 3 175€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 568€ 33 282€ 7 420€ 6 197€ 15 555€ 42 807€ 8 323€ 818€ 3 211€ 116 126€ 10 774€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 217€ 360 000€ 400 000€ 540 228€ 501 600€ 455 000€ 455 000€ 514 767€ 52 258€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 57 558 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 57 558€