Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Názov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO 36570460
 • DIČ 2020063518
 • IČ DPH SK2020063518 podľa §4
 • Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
 • Dátum vzniku 1. mája 2003, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 230 837 178 € / splatené 230 837 178 €
  Podľa účtovnej závierky: 230 837 178 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody 30.4.2003
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV, ako aj pre iné organizácie 30.4.2003
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku 30.4.2003
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržba základných prostriedkov 30.4.2003
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprávarenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku 30.4.2003
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií 30.4.2003
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie 30.4.2003
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť 30.4.2003
nákup a predaj vodárenskej technológie 30.4.2003
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 30.4.2003
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu 30.4.2003
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 30.4.2003
nakladanie s odpadom:
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúl
čistenie odpadových vôd
spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz
prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd
skladovanie kalu z úpravy vody
odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
29.7.2021
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 30.4.2003
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu 30.4.2003
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 30.4.2003
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu 30.10.2004
opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 30.10.2004
výroba určených meradiel 30.10.2004
vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií 30.10.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 27.10.2005
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27.10.2005
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 27.10.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby 27.10.2005
výkon činosti stavebného dozoru Pozemné stavby
Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
16.6.2011
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 27.10.2005
výroba priemyselných hnojív 27.10.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 27.10.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 27.10.2005
verejné obstarávanie 27.10.2005
revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích technologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky 27.10.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby 27.10.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 27.10.2005
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody 27.6.2008
overovanie určených meradiel - merače pretečeného množstva vody 27.6.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4 21.5.2009
osobná cestná doprava 14.12.2015
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu 14.12.2015
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, Nz 25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.