Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Názov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO 36570460
 • DIČ 2020063518
 • IČ DPH SK2020063518 podľa §4
 • Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
 • Dátum vzniku 1. mája 2003, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 232 166 241 € / splatené 232 166 241 €
  Podľa účtovnej závierky: 232 166 240 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Stanislav Hreha, PhD. Predseda predstavenstva Kavečianska cesta 3852/60, 040 01 Košice 7. mája 2014
Ing. Anita Gašparíková Člen predstavenstva Dúbravská 3005/2A, 040 15 Košice 16. apríla 2019
MUDr. Boris Hanuščak Člen predstavenstva Kutuzovova 27, 085 01 Bardejov 3. júna 2010
Mgr. Elemér Jakab Člen predstavenstva Veľké Raškovce 8, 076 75 Veľké Raškovce 16. apríla 2019
PhDr. Ing. Miloš Meričko Člen predstavenstva Partizánska 2509/28, 066 01 Humenné 16. apríla 2019
Ing. Andrea Turčanová Podpredseda predstavenstva Horárska 19A, 080 01 Prešov 7. mája 2019
Ing. István Zachariáš Člen predstavenstva Záhradná 68, 045 01 Moldava nad Bodvou 3. júna 2010
Ing. Gabriel Fedák, PhD. Člen predstavenstva Drienovec 478, 044 01 Drienovec 1. apríla 2020
Viliam Záhorčák Člen predstavenstva Hollého 61, 071 01 Michalovce 11. júna 2015
Ing. Ján Ragan Člen predstavenstva Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou 15. januára 2011
 • Konanie menom spoločnosti [od 14. júla 2006] Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Ondrej Brendza Dozorná rada Letná 1578/12, 091 01 Stropkov 21. júna 2018
Ing. Karol Pataky Dozorná rada Lajosa Kossutha 69, 077 01 Kráľovský Chlmec 20. júna 2019
Ing. Róbert Puci Dozorná rada 29. augusta 373/5, 075 01 Trebišov 16. júna 2011
Michal Domik Dozorná rada Edelényska 2026/1, 048 01 Rožňava 20. júna 2019
Ing. Richard Majza, MBA Predseda dozornej rady Lesná 3974/10, 040 01 Košice 26. augusta 2019
RNDr. Daniela Babincová Dozorná rada Lieskova 1, 066 01 Humenné 30. apríla 2020
Ing. Martin Dunčko Dozorná rada Juhoslovanská 7, 040 13 Košice 1. mája 2015
Marta Bačová Dozorná rada Švermova 416/49, 075 01 Trebišov 30. apríla 2020
Ing. Peter Molčan Dozorná rada Levočská 16, 083 01 Sabinov 11. júna 2009
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody 30.4.2003
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV, ako aj pre iné organizácie 30.4.2003
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku 30.4.2003
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržba základných prostriedkov 30.4.2003
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprávarenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku 30.4.2003
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií 30.4.2003
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie 30.4.2003
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť 30.4.2003
nákup a predaj vodárenskej technológie 30.4.2003
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 30.4.2003
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu 30.4.2003
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 30.4.2003
nakladanie s odpadom:
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúl
čistenie odpadových vôd
spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz
prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd
skladovanie kalu z úpravy vody
odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
16.6.2011
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 30.4.2003
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu 30.4.2003
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 30.4.2003
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu 30.10.2004
opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 30.10.2004
výroba určených meradiel 30.10.2004
vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií 30.10.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 27.10.2005
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27.10.2005
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 27.10.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby 27.10.2005
výkon činosti stavebného dozoru Pozemné stavby
Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
16.6.2011
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 27.10.2005
výroba priemyselných hnojív 27.10.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 27.10.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 27.10.2005
verejné obstarávanie 27.10.2005
revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích technologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky 27.10.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby 27.10.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 27.10.2005
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody 27.6.2008
overovanie určených meradiel - merače pretečeného množstva vody 27.6.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4 21.5.2009
osobná cestná doprava 14.12.2015
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu 14.12.2015
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, Nz 25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
História zmien a podania