Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 064 010 € 14 665 305 € 12 565 758 € 10 741 773 € 13 289 961 € 10 131 562 € 9 173 074 € 9 871 765 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 626 260€ 14 554 350€ 11 812 088€ 10 158 864€ 13 507 752€ 10 263 805€ 9 415 296€ 9 006 317€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-565 612€ 108 245€ 739 259€ 511 157€ -217 791€ -183 413€ -333 345€ 767 988€
07
II.3
Aktivácia
3 362€ 2 710€ 14 411€ 71 752€ 51 170€ 91 123€ 97 460€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 361 695 € 9 204 221 € 8 340 201 € 6 437 306 € 7 919 750 € 5 435 536 € 4 961 408 € 5 788 826 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 997 695€ 2 274 158€ 1 814 952€ 1 619 030€ 2 714 013€ 1 620 110€ 1 451 688€ 2 327 992€
10
B.2
Služby
5 423 510€ 7 315 702€ 5 888 120€ 4 582 065€ 5 294 018€ 3 823 179€ 3 509 720€ 3 460 834€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 702 315 € 5 461 084 € 4 225 557 € 4 304 467 € 5 370 211 € 4 696 026 € 4 211 666 € 4 082 939 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 187 014 € 2 447 646 € 2 227 975 € 1 999 409 € 2 181 301 € 1 930 890 € 1 601 634 € 2 303 682 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 353 346€ 1 573 844€ 1 429 870€ 1 257 104€ 1 470 237€ 1 260 707€ 1 022 567€ 1 378 677€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
19 200€ 38 400€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
642 263€ 681 481€ 615 046€ 549 404€ 537 930€ 502 178€ 476 922€ 643 069€
16
C.4
Sociálne náklady
191 405€ 192 321€ 183 059€ 173 701€ 134 734€ 168 005€ 102 145€ 281 936€
17
D
Dane a poplatky
72 161€ 94 810€ 72 664€ 77 917€ 73 411€ 76 983€ 88 437€ 79 829€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 633 971€ 1 570 161€ 1 379 659€ 1 460 027€ 1 539 804€ 1 797 206€ 1 890 972€ 1 873 137€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
443 013€ 507 215€ 1 613 124€ 355 820€ 588 112€ 537 280€ 309 896€ 159 999€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
389 298€ 396 544€ 677 215€ 340 875€ 498 981€ 519 898€ 259 315€ 157 296€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-31 996€ -83 102€ -57 430€ 54 965€ -14 087€ 89 051€ 22 339€ -5 319€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 918€ 38 148€ 86 610€ 22 779€ 1 657€ 4 297€ 35 513€ 47 937€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
371 377€ 450 935€ 344 208€ 241 798€ 314 354€ 236 965€ 179 359€ -67 151€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-437 579 € 1 129 453 € 1 281 000 € 508 075 € 1 366 216 € 586 610 € 515 019 € -50 599 €
38
X.
Výnosové úroky
28€ 46€ 242€ 689€ 1 240€ 597€ 1 067€ 3 055€
39
N
Nákladové úroky
13 647€ 5 558€ 2 238€ 1€ 10 816€ 17 653€ 18 908€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€ 2€ -130€ 30€ 568€ 380€
41
O
Kurzové straty
1 336€ 2 440€ 1 336€ 42 134€ 2 545€ 1 777€ 5 313€ 2 862€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 023€ 4 334€ 4 119€ 4 314€ 3 831€ 3 418€ 3 260€ 4 703€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 976 € -12 284 € -7 449 € -45 759 € -5 267 € -15 384 € -24 591 € -23 038 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-456 555 € 1 117 169 € 1 273 551 € 462 316 € 1 360 949 € 571 226 € 490 428 € -73 637 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-86 200 € 244 246 € 272 437 € 128 935 € 315 796 € 132 404 € 111 081 € -5 773 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 339€ 174 252€ 359 018€ 165 869€ 377 603€ 208 347€ 164 868€ 366€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-95 539€ 69 994€ -86 581€ -36 934€ -61 807€ -75 943€ -53 787€ -6 139€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-370 355 € 872 923 € 1 001 114 € 333 381 € 1 045 153 € 438 822 € 379 347 € -67 864 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-456 555 € 1 117 169 € 1 273 551 € 462 316 € 1 360 949 € 571 226 € 490 428 € -73 637 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-370 355 € 872 923 € 1 001 114 € 333 381 € 1 045 153 € 438 822 € 379 347 € -67 864 €