Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
607 905 € 733 540 € 628 394 € 741 356 € 935 953 € 773 714 € 1 085 894 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
135 837 € 102 014 € 169 719 € 258 042 € 359 746 € 156 199 € 161 668 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
135 837 € 102 014 € 169 719 € 258 042 € 359 746 € 156 199 € 161 668 €
013
A.II.2
Stavby
993€ 7 944€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
125 344€ 93 514€ 158 275€ 254 542€ 359 746€ 156 199€ 161 668€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 500€ 8 500€ 3 500€ 3 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
470 865 € 630 730 € 457 812 € 482 887 € 575 570 € 615 943 € 922 684 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 049 €
032
B.I.1
Materiál
1 049€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 016 € 19 076 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 016€ 19 076€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
384 319 € 598 985 € 391 856 € 409 110 € 501 170 € 502 798 € 806 930 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
371 616€ 588 003€ 382 343€ 391 556€ 496 885€ 500 993€ 805 559€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 110€ 9 809€ 6 158€ 11 857€ 2 608€ 252€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
593€ 1 173€ 3 355€ 5 697€ 1 677€ 1 553€ 1 371€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
86 546 € 31 745 € 65 956 € 72 728 € 74 400 € 104 129 € 96 678 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 385€ 2 298€ 33 777€ 39 683€ 10 470€ 34 866€ 2 674€
057
B.IV.2
Účty v bankách
73 161€ 29 447€ 32 179€ 33 045€ 63 930€ 69 263€ 94 004€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 203 € 796 € 863 € 427 € 637 € 1 572 € 1 542 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 203€ 796€ 863€ 427€ 637€ 1 572€ 1 542€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
607 905 € 733 540 € 628 394 € 741 356 € 935 953 € 773 714 € 1 085 894 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
77 647 € 69 076 € 29 788 € 51 937 € 44 534 € 45 006 € 50 184 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
62 453 € 22 485 € 44 634 € 37 231 € 37 703 € 34 715 € 29 048 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
62 453€ 22 485€ 44 634€ 37 231€ 44 767€ 41 779€ 29 048€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 064€ -7 064€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 891 € 39 288 € -22 149 € 7 403 € -472 € 2 988 € 14 497 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
530 258 € 664 464 € 598 606 € 689 419 € 891 419 € 728 708 € 1 035 710 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 365 € 3 470 € 3 917 € 4 385 € 4 358 € 3 671 € 3 651 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 365€ 3 470€ 3 917€ 4 385€ 4 358€ 3 671€ 3 651€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 102 € 5 661 € 5 427 € 12 473 € 14 610 € 16 251 € 17 104 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 202€ 9 581€ 11 581€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 857€ 5 661€ 5 427€ 5 271€ 5 029€ 4 670€ 4 373€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
245€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
12 731€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
500 791 € 655 033 € 589 262 € 672 561 € 872 451 € 708 786 € 1 014 955 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
95 572€ 268 741€ 166 379€ 184 470€ 181 989€ 98 956€ 132 840€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
391 854€ 361 205€ 411 701€ 476 741€ 675 462€ 580 424€ 840 222€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 226€ 8 211€ 6 579€ 6 997€ 8 536€ 8 412€ 7 652€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 538€ 7 929€ 3 778€ 3 757€ 5 146€ 5 064€ 4 565€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
601€ 8 947€ 769€ 508€ 1 285€ 15 930€ 29 676€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
56€ 88€ 33€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
20 000€ 300€