Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
250 011€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
250 011 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
510 992 € 547 409 € 540 686 € 674 417 € 752 804 € 602 883 € 906 291 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
510 992€ 547 409€ 540 686€ 674 417€ 752 804€ 602 883€ 906 291€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
303 117 € 546 477 € 312 283 € 364 434 € 462 486 € 314 535 € 596 276 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
121 887€ 123 619€ 113 080€ 131 017€ 200 150€ 186 709€ 264 406€
10
B.2
Služby
181 230€ 422 858€ 199 203€ 233 417€ 262 336€ 127 826€ 331 870€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
207 875 € 250 943 € 228 403 € 309 983 € 290 318 € 288 348 € 310 015 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
152 705 € 155 824 € 130 833 € 145 018 € 169 071 € 152 853 € 169 240 €
13
C.1
Mzdové náklady
109 419€ 111 076€ 93 568€ 104 463€ 122 807€ 111 509€ 123 542€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
38 703€ 39 453€ 32 921€ 36 609€ 43 725€ 39 225€ 43 516€
16
C.4
Sociálne náklady
4 583€ 5 295€ 4 344€ 3 946€ 2 539€ 2 119€ 2 182€
17
D
Dane a poplatky
12 873€ 13 926€ 12 679€ 12 041€ 15 129€ 11 409€ 11 212€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 877€ 67 235€ 96 323€ 105 204€ 69 424€ 63 416€ 40 287€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 995€ 25 395€ 1 049€ 16 774€ 27 495€ 7 217€ 18 270€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
474€ 12 130€ 1 049€ 13 169€ 1 195€ 1 064€ 3 075€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 181€ 34 969€ 50 202€ 49 320€ 82 213€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 533€ 34 700€ 2 113€ 314€ 987€ 291€ 3 736€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 147€ 15 209€ 7 447€ 6 083€ 6 853€ 7 534€ 2 349€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 327 € 46 714 € -18 947 € 10 587 € 6 926 € 10 260 € 23 645 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 4€ 5€ 31€
40
XI.
Kurzové zisky
44€
41
O
Kurzové straty
69€ 75€ 4€ 2€ 3€ 254€ 38€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 45€ 96€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
270€ 318€ 363€ 348€ 322€ 400€ 4 811€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-329 € -393 € -322 € -304 € -321 € -553 € -4 818 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 998 € 46 321 € -19 269 € 10 283 € 6 605 € 9 707 € 18 827 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 107 € 7 033 € 2 880 € 2 880 € 7 077 € 6 719 € 4 330 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 107€ 7 033€ 2 880€ 2 880€ 7 077€ 6 719€ 5 429€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 099€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 891 € 39 288 € -22 149 € 7 403 € -472 € 2 988 € 14 497 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 998 € 46 321 € -19 269 € 10 283 € 6 605 € 9 707 € 18 827 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 891 € 39 288 € -22 149 € 7 403 € -472 € 2 988 € 14 497 €