Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 012 347€ 2 809 751€ 2 521 546€ 2 454 524€ 2 449 870€ 2 243 473€ 2 150 515€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 400 189€ 2 252 139€ 2 026 860€ 1 976 811€ 1 996 659€ 1 978 647€ 1 899 142€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
612 158 € 557 612 € 494 686 € 477 713 € 453 211 € 264 826 € 251 373 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 409 428 € 1 270 318 € 1 154 568 € 1 129 483 € 1 141 292 € 1 044 002 € 910 670 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 036 242€ 940 822€ 874 613€ 850 580€ 845 951€ 736 443€ 659 227€
07
II.3
Aktivácia
373 186€ 329 496€ 279 955€ 278 903€ 295 341€ 307 559€ 251 443€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
971 147 € 872 460 € 798 293 € 840 433 € 833 040 € 810 683 € 720 886 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
771 750€ 672 862€ 631 431€ 660 872€ 691 736€ 687 917€ 589 448€
10
B.2
Služby
199 397€ 199 598€ 166 862€ 179 561€ 141 304€ 122 766€ 131 438€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 050 439 € 955 470 € 850 961 € 766 763 € 761 463 € 498 145 € 441 157 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
992 145 € 862 832 € 679 400 € 558 006 € 488 289 € 451 553 € 411 688 €
13
C.1
Mzdové náklady
716 591€ 630 472€ 501 024€ 421 163€ 371 003€ 329 262€ 299 695€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
253 894€ 217 228€ 167 191€ 125 112€ 108 656€ 114 344€ 104 407€
16
C.4
Sociálne náklady
21 660€ 15 132€ 11 185€ 11 731€ 8 630€ 7 947€ 7 586€
17
D
Dane a poplatky
16 679€ 16 626€ 16 262€ 18 517€ 13 398€ 13 976€ 13 115€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
206 064€ 161 344€ 128 505€ 111 283€ 153 432€ 150 265€ 221 699€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 167€ 15 500€ 6 667€ 6 150€ 875€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 400€ 14 850€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-215€ 312€ -339€ 339€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 769€ 15 247€ 7 156€ 9 686€ 7 309€ 4 264€ 5 685€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
708€ 2 951€ 4 460€ 5 113€ 3 180€ 1 693€ 6 693€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-123 388 € -64 054 € 30 140 € 89 885 € 110 473 € -108 589 € -205 817 €
38
X.
Výnosové úroky
61€ 3€
39
N
Nákladové úroky
16 193€ 11 707€ 8 874€ 10 590€ 21 800€ 28 058€ 26 517€
40
XI.
Kurzové zisky
20€ 1€ 14€ 74€ 31€ 7€
41
O
Kurzové straty
64€ 57€ 13€ 27€ 215€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
680€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 769€ 19 922€ 18 333€ 18 907€ 16 471€ 16 334€ 19 852€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 026 € -31 605 € -27 219 € -29 483 € -38 197 € -44 385 € -45 897 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-156 414 € -95 659 € 2 921 € 60 402 € 72 276 € -152 974 € -251 714 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-156 414 € -95 659 € 2 921 € 60 402 € 72 276 € -152 974 € -251 714 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-156 414 € -95 659 € 2 921 € 60 402 € 72 276 € -152 974 € -251 714 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-156 414 € -95 659 € 2 921 € 60 402 € 72 276 € -152 974 € -251 714 €