Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 484 004 € 12 154 862 € 10 728 729 € 10 479 618 € 8 499 738 € 5 755 566 € 1 382 734 € 8 328 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
213 525 € 219 000 € 0 € 4 528 608 € 4 420 082 € 1 708 245 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
213 525 € 219 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
213 525€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
219 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 4 528 608 € 4 420 082 € 1 708 245 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
4 527 608€ 4 420 082€ 1 708 245€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 269 515 € 11 932 274 € 10 722 414 € 5 949 715 € 4 078 714 € 4 046 532 € 1 382 734 € 8 328 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 033 620 € 5 065 403 € 1 415 652 € 414 583 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 848 007€ 2 210 658€ 1 141 967€ 392 147€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
58 540€ 22 436€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 639 600€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
185 613€ 215 145€ 215 145€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 766 334 € 5 511 540 € 7 035 207 € 3 401 749 € 2 704 607 € 1 931 234 € 1 353 034 € 82 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 079 236€ 5 065 823€ 4 972 822€ 1 958 200€ 2 700 879€ 1 931 234€ 1 353 034€ 80€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
82 053€ 6 760€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
171 099€ 53 781€ 185 464€ 888 089€ 3 728€ 2€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 515 999€ 309 883€ 1 870 161€ 555 460€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
469 561 € 1 355 331 € 2 271 555 € 2 133 383 € 1 374 107 € 2 115 298 € 29 700 € 8 246 €
056
B.IV.1
Peniaze
732€ 3 729€ 26 567€ 27 299€ 26 698€ 7 087€ 114€ 8 206€
057
B.IV.2
Účty v bankách
468 829€ 1 287 602€ 730 979€ 1 306 084€ 1 347 409€ 2 108 211€ 29 586€ 40€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
300 009€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
64 000€ 1 214 000€ 800 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
964 € 3 588 € 6 315 € 1 295 € 942 € 789 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
964€ 3 588€ 6 315€ 1 295€ 942€ 789€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 484 004 € 12 154 862 € 10 728 729 € 10 479 618 € 8 499 738 € 5 755 566 € 1 382 734 € 8 328 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 539 512 € 7 569 631 € 7 099 593 € 6 325 319 € 5 443 993 € 3 823 903 € 169 521 € -100 196 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 392 131 € 7 072 093 € 5 947 819 € 4 924 870 € 3 514 763 € -106 969 € -106 835 € -107 198 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 392 131€ 7 072 093€ 5 947 819€ 4 924 870€ 3 514 763€ -90€ -89€ -452€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-106 879€ -106 746€ -106 746€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
119 881 € 470 038 € 1 124 274 € 1 372 949 € 1 901 730 € 3 923 568 € 269 716 € 362 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 944 492 € 4 585 231 € 3 629 136 € 4 154 299 € 3 055 745 € 1 931 663 € 1 213 213 € 108 524 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
692 457 € 1 029 792 € 1 024 716 € 1 825 156 € 2 485 854 € 4 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 957€ 5 292€ 216€ 383€ 945€ 4 500€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
680 000€ 1 020 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 500€ 4 500€ 1 024 500€ 1 824 773€ 2 484 909€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 502 908 € 1 772 386 € 682 613 € 59 619 € 14 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 491 561€ 1 715 599€ 582 172€ 59 470€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 216€ 656€ 311€ 149€ 14€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 131€ 56 131€ 100 130€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
749 127 € 1 783 053 € 1 921 807 € 1 419 524 € 569 877 € 1 927 163 € 1 213 213 € 108 524 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
507 743€ 1 651 451€ 1 792 213€ 1 316 494€ 337 990€ 592 213€ 1 010 074€ 3 397€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
230 004€ 53 778€ 118 641€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 562€ 100 260€ 100 131€ 100 130€ 104 896€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 114€ 5 244€ 2 508€ 1 272€ 590€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 191€ 3 313€ 1 618€ 1 027€ 406€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 073€ 65 632€ 327€ 169€ 130 631€ 1 234 819€ 103 009€ 231€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2€ 3 635€ 6 500€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
850 000€