Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DENNON s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 601€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 300€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
301 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 141 306 € 13 930 091 € 9 832 340 € 4 917 591 € 12 406 054 € 10 038 015 € 1 425 428 € 29 756 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 141 306€ 13 930 091€ 9 832 340€ 4 917 591€ 12 406 054€ 10 038 015€ 1 425 428€ 29 756€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 851 784 € 13 385 972 € 7 673 851 € 3 412 402 € 9 401 715 € 5 011 470 € 1 107 140 € 23 874 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
838 877€ 594 183€ 640 007€ 400 244€ 81 758€ 176€ 612€ 16 310€
10
B.2
Služby
5 012 907€ 12 791 789€ 7 033 844€ 3 012 158€ 9 319 957€ 5 011 294€ 1 106 528€ 7 564€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
289 522 € 544 119 € 2 158 790 € 1 505 189 € 3 004 339 € 5 026 545 € 318 288 € 5 882 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
149 071 € 93 001 € 44 036 € 34 649 € 4 455 €
13
C.1
Mzdové náklady
108 683€ 67 192€ 31 721€ 24 427€ 3 164€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
38 127€ 23 422€ 10 444€ 8 081€ 999€
16
C.4
Sociálne náklady
2 261€ 2 387€ 1 871€ 2 141€ 292€
17
D
Dane a poplatky
172€ 57€ 57€ 105€ 16€ 193€ 189€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 475€ 5 789€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 700€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 275€ 39 539€ 203 520€ 1€ 864€ 18 979€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 631€ 19 645€ 1 371 508€ 9 916€ 3 686€ 3 278€ 41€ 17 492€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
135 148 € 470 955 € 946 709 € 1 460 520 € 2 996 182 € 5 023 267 € 318 918 € 1 391 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
865 000€ 3 195 000€ 850 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
865 000€ 3 070 000€ 850 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
100 548 € 142 700 € 6 909 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 909€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
100 548€ 142 700€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
15 000€ 15 000€
38
X.
Výnosové úroky
23€ 2 469€ 4 838€ 15 615€ 156€ 98€ 1€
39
N
Nákladové úroky
130€
41
O
Kurzové straty
47€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
682€ 6 978€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 436€ 2 144€ 2 997€ 61€ 49€ 41€ 89€ 899€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
14 269 € 125 278 € 23 819 € 116 102 € 142 799 € 6 966 € -88 € -1 029 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
149 417 € 596 233 € 970 528 € 1 576 622 € 3 138 981 € 5 030 233 € 318 830 € 362 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
29 536 € 126 195 € -153 746 € 203 673 € 1 237 251 € 1 106 665 € 49 114 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4€ 126 195€ 61 399€ 203 673€ 1 237 251€ 1 106 665€ 49 114€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
29 532€ -215 145€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
119 881 € 470 038 € 1 124 274 € 1 372 949 € 1 901 730 € 3 923 568 € 269 716 € 362 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
149 417 € 596 233 € 970 528 € 1 576 622 € 3 138 981 € 5 030 233 € 318 830 € 362 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
119 881 € 470 038 € 1 124 274 € 1 372 949 € 1 901 730 € 3 923 568 € 269 716 € 362 €