Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 866 645€ 4 990 160€ 4 617 914€ 2 300 542€ 2 770 088€ 2 781 251€ 2 238 696€ 1 658 542€ 1 511 002€ 2 030 001€ 1 735 064€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 892 895 € 4 990 160 € 4 617 914 € 2 300 542 € 2 785 088 € 2 781 967 € 2 239 519 € 1 722 490 € 1 529 917 € 2 030 738 € 1 735 064 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 866 645€ 4 990 160€ 4 617 914€ 2 300 542€ 2 770 088€ 2 781 251€ 2 238 696€ 1 658 542€ 1 511 002€ 2 030 001€ 1 735 064€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 250€ 15 000€ 63 948€ 16 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
716€ 823€ 2 248€ 737€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 263 246 € 4 630 864 € 4 228 531 € 2 040 957 € 2 510 932 € 2 538 417 € 2 013 256 € 1 540 337 € 1 353 145 € 1 798 516 € 1 541 980 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 158 306€ 4 547 664€ 4 144 066€ 1 959 953€ 2 413 244€ 2 453 976€ 1 943 720€ 1 421 042€ 1 293 888€ 1 749 841€ 1 481 929€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 068€ 10 721€ 12 943€ 9 693€ 7 178€ 6 931€ 6 503€ 3 441€ 5 749€ 5 434€ 4 305€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
40 230€ 35 635€ 36 836€ 21 962€ 37 630€ 31 386€ 23 918€ 22 311€ 25 524€ 15 568€ 18 425€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 765 € 22 609 € 21 778 € 27 897 € 33 248 € 30 502 € 23 424 € 15 414 € 14 963 € 13 480 € 12 090 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 744€ 15 534€ 14 989€ 19 557€ 23 301€ 21 466€ 16 832€ 11 988€ 11 012€ 9 272€ 8 337€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 873€ 5 448€ 5 256€ 6 866€ 8 186€ 7 541€ 5 511€ 2 151€ 3 221€ 2 974€ 2 867€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 148€ 1 627€ 1 533€ 1 474€ 1 761€ 1 495€ 1 081€ 1 275€ 730€ 1 234€ 886€
20
F.
Dane a poplatky
261€ 287€ 279€ 332€ 394€ 372€ 339€ 1 987€ 290€ 365€ 395€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 429€ 11 042€ 11 042€ 19 908€ 17 040€ 15 199€ 15 199€ 22 125€ 12 731€ 13 708€ 24 501€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 429€ 11 042€ 11 042€ 19 908€ 17 040€ 15 199€ 15 199€ 22 125€ 12 731€ 13 708€ 24 501€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 410€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 187€ 2 906€ 1 587€ 1 212€ 2 198€ 51€ 153€ 607€ 120€ 335€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
629 649 € 359 296 € 389 383 € 259 585 € 274 156 € 243 550 € 226 263 € 182 153 € 176 772 € 232 222 € 193 084 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
657 041 € 396 140 € 424 069 € 308 934 € 312 036 € 288 958 € 264 555 € 211 748 € 185 841 € 259 158 € 230 405 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 36 € 44 € 22 € 16 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 35 € 44 € 22 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€ 35€ 44€ 22€ 16€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 212 € 13 981 € 13 050 € 7 479 € 7 736 € 8 305 € 6 336 € 4 487 € 5 129 € 10 113 € 8 899 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 € 376 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11€ 376€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 212€ 13 981€ 13 050€ 7 479€ 7 736€ 8 305€ 6 336€ 4 487€ 5 129€ 10 102€ 8 523€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 212 € -13 981 € -13 050 € -7 479 € -7 736 € -8 305 € -6 329 € -4 451 € -5 085 € -10 091 € -8 883 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
617 437 € 345 315 € 376 333 € 252 106 € 266 420 € 235 245 € 219 934 € 177 702 € 171 687 € 222 131 € 184 201 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
130 593 € 72 527 € 79 030 € 52 942 € 56 000 € 49 407 € 46 195 € 39 093 € 37 770 € 48 868 € 42 418 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
130 593€ 72 527€ 79 030€ 52 942€ 56 000€ 49 407€ 46 195€ 39 093€ 37 770€ 48 868€ 42 418€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
486 844 € 272 788 € 297 303 € 199 164 € 210 420 € 185 838 € 173 739 € 138 609 € 133 917 € 173 263 € 141 783 €