Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALERGIE - KOŠICE, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
155 769€ 126 759€ 131 037€ 122 190€ 115 894€ 110 105€ 100 299€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
155 769 € 126 759 € 131 037 € 122 871 € 118 197 € 110 605 € 100 348 € 96 950 € 94 533 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
155 769€ 125 813€ 131 037€ 122 190€ 115 894€ 110 105€ 100 299€ 96 950€ 94 403€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 500€ 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
946€ 681€ 803€ 49€ 130€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
106 665 € 74 236 € 94 749 € 78 195 € 81 095 € 78 097 € 79 642 € 78 013 € 86 099 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
201€ 400€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 373€ 10 270€ 9 807€ 18 366€ 10 736€ 10 242€ 14 076€ 17 497€ 17 915€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
39 384€ 20 726€ 30 156€ 16 705€ 18 859€ 18 417€ 20 149€ 16 865€ 29 212€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
48 708 € 39 078 € 44 524 € 33 638 € 42 484 € 43 536 € 40 493 € 37 312 € 32 740 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 804€ 29 720€ 32 774€ 24 641€ 29 866€ 30 555€ 28 830€ 26 303€ 23 424€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 516€ 8 137€ 9 487€ 8 255€ 11 284€ 11 650€ 10 543€ 9 718€ 8 369€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 388€ 1 221€ 2 263€ 742€ 1 334€ 1 331€ 1 120€ 1 291€ 947€
20
F.
Dane a poplatky
161€ 165€ 344€ 379€ 418€ 516€ 491€ 426€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 569€ 3 942€ 8 819€ 7 749€ 7 085€ 4 011€ 4 408€ 5 848€ 5 803€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 569€ 3 942€ 8 819€ 7 749€ 7 085€ 4 011€ 4 408€ 5 848€ 5 803€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 470€ 19€ 878€ 1 393€ 1 552€ 1 473€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
49 104 € 52 523 € 36 288 € 44 676 € 37 102 € 32 508 € 20 706 € 18 937 € 8 434 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
103 012 € 94 616 € 90 674 € 87 119 € 86 299 € 81 446 € 66 074 € 62 588 € 47 276 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 1€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
151 € 147 € 283 € 416 € 427 € 148 € 1 456 € 1 733 € 2 132 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
108 € 241 € 266 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
108€ 241€ 266€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
151€ 147€ 175€ 175€ 161€ 148€ 1 456€ 1 733€ 2 132€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-151 € -147 € -283 € -416 € -427 € -148 € -1 455 € -1 732 € -2 127 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
48 953 € 52 376 € 36 005 € 44 260 € 36 675 € 32 360 € 19 251 € 17 205 € 6 307 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 746 € 9 339 € 7 835 € 7 392 € 4 235 € 4 172 € 4 351 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 746€ 9 339€ 7 835€ 7 392€ 4 235€ 4 172€ 4 351€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
48 953 € 52 376 € 28 259 € 34 921 € 28 840 € 24 968 € 15 016 € 13 033 € 1 956 €