Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Essity Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
211 170 942€ 203 601 977€ 191 936 602€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
210 326 000 € 216 798 000 € 210 950 000 € 205 023 000 € 214 516 440 € 204 163 763 € 191 205 217 € 190 286 029 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 786 000€ 29 775 000€ 28 372 000€ 30 584 000€ 30 399 271€ 28 310 810€ 39 901 198€ 40 482 153€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
175 077 000€ 181 829 000€ 177 690 000€ 171 873 000€ 176 202 915€ 171 220 188€ 147 693 584€ 143 713 797€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 113 000€ 2 982 000€ 2 280 000€ 2 306 000€ 2 295 161€ 2 251 076€ 2 284 414€ 2 266 176€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-823 000€ -1 463 000€ 1 078 000€ -499 000€ 3 003 390€ 69 838€ -1 349 934€ 977 932€
07
V.
Aktivácia
342 108€ 492 741€ 627 864€ 465 453€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 000€ 80 000€ 2 000€ 3 000€ 1 386 216€ 1 196 230€ 1 482 310€ 1 244 553€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 158 000€ 3 595 000€ 1 528 000€ 756 000€ 887 379€ 622 880€ 565 781€ 1 135 965€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
189 337 000 € 198 548 000 € 191 950 000 € 188 349 000 € 191 063 502 € 184 894 387 € 177 975 690 € 172 909 628 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 981 000€ 19 574 000€ 19 144 000€ 20 201 000€ 18 770 272€ 19 131 638€ 30 132 298€ 32 590 075€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
116 686 000€ 124 476 000€ 123 253 000€ 118 778 000€ 124 107 345€ 117 293 829€ 101 087 248€ 98 952 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
34 094€ 11 972€ -234 243€ -261 473€
14
D.
Služby
21 872 000€ 19 961 000€ 17 731 000€ 18 403 000€ 21 089 587€ 20 443 726€ 18 834 150€ 17 185 197€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 333 000 € 20 053 000 € 20 784 000 € 17 277 000 € 15 182 068 € 14 871 424 € 12 708 885 € 12 217 103 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 609 000€ 14 640 000€ 13 353 000€ 12 464 000€ 11 028 013€ 10 804 503€ 9 197 497€ 8 865 353€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 198 000€ 4 923 000€ 4 734 000€ 4 389 000€ 4 043 174€ 3 921 141€ 3 403 465€ 3 239 212€
19
E.4.
Sociálne náklady
526 000€ 490 000€ 2 697 000€ 424 000€ 110 881€ 145 780€ 107 923€ 112 538€
20
F.
Dane a poplatky
100 000€ 77 000€ 159 000€ 79 000€ 78 739€ 69 202€ 40 773€ 33 880€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 690 000€ 13 706 000€ 8 604 000€ 12 930 000€ 9 678 150€ 11 441 817€ 13 515 449€ 10 506 069€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 513 097€ 11 441 817€ 13 452 057€ 10 938 663€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
165 053€ 63 392€ -432 594€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 381 851€ 1 191 830€ 1 488 102€ 1 244 420€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
675 000€ 701 000€ 2 275 000€ 681 000€ 741 396€ 438 949€ 403 028€ 442 357€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
20 989 000 € 18 250 000 € 19 000 000 € 16 674 000 € 23 452 938 € 19 269 376 € 13 229 527 € 17 376 401 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
50 614 000 € 49 112 000 € 49 292 000 € 46 882 000 € 48 241 547 € 45 463 488 € 39 337 673 € 39 439 712 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
178 000 € 85 000 € 0 € 363 000 € 1 437 484 € 2 226 102 € 735 040 € 464 509 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 € 793 € 9 315 € 10 823 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41€ 793€ 9 315€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 823€
42
XII.
Kurzové zisky
178 000€ 85 000€ 0€ 362 000€ 1 090 393€ 1 586 903€ 447 408€ 337 682€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
347 050€ 638 406€ 278 317€ 115 171€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000€ 833€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
133 000 € 130 000 € 121 000 € 54 000 € 1 430 467 € 2 377 266 € 919 265 € 512 273 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 787 € 11 386 € 5 623 € 6 591 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 555€ 10 952€ 5 561€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
232€ 434€ 62€ 6 591€
52
O.
Kurzové straty
0€ 31 000€ 1 190 673€ 2 322 362€ 831 285€ 446 470€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
185 651€ 8 137€ 42 063€ 24 384€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
133 000€ 130 000€ 90 000€ 54 000€ 37 356€ 35 381€ 40 294€ 34 828€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
45 000 € -45 000 € -121 000 € 309 000 € 7 017 € -151 164 € -184 225 € -47 764 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
21 035 000 € 18 204 000 € 18 880 000 € 16 983 000 € 23 459 955 € 19 118 212 € 13 045 302 € 17 328 637 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 470 000 € 3 922 000 € 102 000 € 3 662 000 € 5 069 393 € 5 349 045 € 3 496 325 € 3 944 913 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 508 000€ 3 110 000€ 3 280 000€ 4 916 000€ 5 357 584€ 5 013 562€ 3 561 819€ 3 920 305€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 962 000€ 812 000€ -3 178 000€ -1 254 000€ -288 191€ 335 483€ -65 494€ 24 608€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 565 000 € 14 282 000 € 18 778 000 € 13 322 000 € 18 390 562 € 13 769 167 € 9 548 977 € 13 383 724 €