Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 951 885€ 13 448 631€ 12 224 152€ 11 827 118€ 11 673 072€ 11 037 257€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 358 626 € 13 787 904 € 12 540 596 € 12 172 540 € 12 032 868 € 11 259 522 € 9 757 751 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 951 885€ 13 448 631€ 12 224 152€ 11 827 118€ 11 673 056€ 10 910 767€ 9 259 126€
07
V.
Aktivácia
307 245€ 273 096€ 262 832€ 286 661€ 283 465€ 222 275€ 277 383€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 637€ 27 311€ 28 869€ 16 752€ 39 693€ 32 998€ 30 372€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
81 859€ 38 866€ 24 743€ 42 009€ 36 654€ 93 482€ 190 870€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 840 682 € 13 322 934 € 12 117 688 € 11 933 863 € 11 796 930 € 11 038 748 € 9 448 997 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
800€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 476 344€ 2 227 368€ 2 289 979€ 2 297 953€ 2 271 313€ 2 332 471€ 2 292 507€
13
C.
Opravné položky k zásobám
23 282€ 27 435€ 12 895€ -2 296€ 4 032€ 15 035€ 12 251€
14
D.
Služby
2 591 189€ 2 580 798€ 1 962 253€ 2 379 856€ 2 859 442€ 2 456 381€ 1 118 794€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 566 663 € 8 284 680 € 7 625 810 € 7 071 760 € 6 485 364 € 6 021 354 € 5 719 013 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 938 645€ 6 027 995€ 5 543 875€ 5 169 871€ 4 679 958€ 4 378 013€ 4 084 313€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 413 934€ 2 077 527€ 1 906 263€ 1 758 054€ 1 612 412€ 1 506 784€ 1 440 937€
19
E.4.
Sociálne náklady
214 084€ 179 158€ 175 672€ 143 835€ 192 994€ 136 557€ 193 763€
20
F.
Dane a poplatky
35 979€ 36 304€ 33 884€ 33 272€ 28 109€ 28 475€ 30 380€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 591€ 59 630€ 70 527€ 91 520€ 78 586€ 89 583€ 107 672€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 591€ 59 630€ 70 527€ 91 520€ 78 586€ 89 583€ 107 672€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 773€ 37 383€ 38 165€ 9 719€ 31 298€ 30 137€ 73 878€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
421€ 219€ 1 182€ -1 380€ 2 904€ 1 767€ 2 457€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 440€ 68 317€ 82 993€ 53 459€ 35 882€ 63 545€ 92 045€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
517 944 € 464 970 € 422 908 € 238 677 € 235 938 € 220 774 € 308 754 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 168 315 € 8 885 326 € 8 221 857 € 7 438 266 € 6 821 734 € 6 329 155 € 6 112 957 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 8 € 10 € 167 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 8 € 10 € 167 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 3€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 7€ 7€ 167€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 581 € 6 942 € 48 055 € 52 125 € 56 626 € 163 070 € 202 381 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 680 € 3 561 € 44 455 € 49 309 € 54 125 € 160 465 € 200 020 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 680€ 3 561€ 17 181€ 49 309€ 54 125€ 160 465€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 274€ 200 020€
52
O.
Kurzové straty
1€ 27€ 10€ 2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 901€ 3 381€ 3 599€ 2 816€ 2 474€ 2 595€ 2 359€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 581 € -6 942 € -48 055 € -52 124 € -56 618 € -163 060 € -202 214 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
503 363 € 458 028 € 374 853 € 186 553 € 179 320 € 57 714 € 106 540 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
109 287 € 91 495 € 137 691 € -83 360 € 88 572 € 26 443 € -281 140 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
120 741€ 43 965€ 4 225€ 2 908€ 2 899€ 2 880€ 30€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-11 454€ 47 530€ 133 466€ -86 268€ 85 673€ 23 563€ -281 170€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
394 076 € 366 533 € 237 162 € 269 913 € 90 748 € 31 271 € 387 680 €