Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
321 225 000 € 322 871 000 € 306 853 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
313 143 000€ 315 807 000€ 299 629 000€
07
II.3
Aktivácia
8 082 000€ 7 064 000€ 7 224 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
203 412 000 € 201 797 000 € 193 010 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
176 401 000€ 174 706 000€ 162 211 000€
10
B.2
Služby
27 011 000€ 27 091 000€ 30 799 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
117 813 000 € 121 074 000 € 113 843 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 635 000 € 26 608 000 € 26 094 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 154 000€ 18 705 000€ 18 616 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 573 000€ 6 464 000€ 6 169 000€
16
C.4
Sociálne náklady
1 908 000€ 1 439 000€ 1 309 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 212 000€ 53 787 000€ 54 374 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 621 000€ 6 872 000€ 6 323 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 443 000€ 6 617 000€ 2 259 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
40 144 000 € 40 934 000 € 37 439 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
376 000€ 83 000€ 100 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-376 000 € -83 000 € -100 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 768 000 € 40 851 000 € 37 339 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 127 000 € 10 225 000 € 18 056 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 726 000€ 13 306 000€ 11 659 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 599 000€ -3 081 000€ 6 397 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
30 641 000 € 30 626 000 € 19 283 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 768 000 € 40 851 000 € 37 339 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
30 641 000 € 30 626 000 € 19 283 000 €