Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
314 324 000 € 321 225 000 € 322 871 000 € 306 853 000 € 295 902 000 € 310 809 000 € 325 270 000 € 266 411 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
305 566 000€ 313 143 000€ 315 807 000€ 299 629 000€ 289 103 000€ 303 942 000€ 325 270 000€ 266 411 000€
07
II.3
Aktivácia
8 758 000€ 8 082 000€ 7 064 000€ 7 224 000€ 6 799 000€ 6 867 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
189 330 000 € 203 412 000 € 201 797 000 € 193 010 000 € 172 725 000 € 210 309 000 € 223 623 000 € 179 567 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161 532 000€ 176 401 000€ 174 706 000€ 162 211 000€ 141 236 000€ 179 062 000€ 169 062 000€ 124 992 000€
10
B.2
Služby
27 798 000€ 27 011 000€ 27 091 000€ 30 799 000€ 31 489 000€ 31 247 000€ 54 561 000€ 54 575 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
124 994 000 € 117 813 000 € 121 074 000 € 113 843 000 € 123 177 000 € 100 500 000 € 101 647 000 € 86 844 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
30 670 000 € 28 635 000 € 26 608 000 € 26 094 000 € 24 603 000 € 23 347 000 € 3 038 000 € 2 780 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 680 000€ 20 154 000€ 18 705 000€ 18 616 000€ 17 309 000€ 16 855 000€ 2 284 000€ 2 118 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 721 000€ 6 573 000€ 6 464 000€ 6 169 000€ 6 014 000€ 5 856 000€ 636 000€ 573 000€
16
C.4
Sociálne náklady
1 269 000€ 1 908 000€ 1 439 000€ 1 309 000€ 1 280 000€ 636 000€ 118 000€ 89 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 681 000€ 53 212 000€ 53 787 000€ 54 374 000€ 57 651 000€ 56 381 000€ 46 949 000€ 46 084 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 650 000€ 6 621 000€ 6 872 000€ 6 323 000€ 5 803 000€ 5 107 000€ 7 004 000€ 2 810 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 422 000€ 2 443 000€ 6 617 000€ 2 259 000€ 3 118 000€ 0€ 3 199 000€ 2 000 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
50 888 000 € 40 144 000 € 40 934 000 € 37 439 000 € 43 608 000 € 25 879 000 € 55 465 000 € 38 790 000 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 150 000€ 11 000€
39
N
Nákladové úroky
1 703 000€ 376 000€ 83 000€ 100 000€ 73 000€ 1 000€ 129 000€ 284 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 703 000 € -376 000 € -83 000 € -100 000 € -73 000 € -1 000 € 21 000 € -273 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
49 185 000 € 39 768 000 € 40 851 000 € 37 339 000 € 43 535 000 € 25 878 000 € 55 486 000 € 38 517 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 607 000 € 9 127 000 € 10 225 000 € 18 056 000 € 11 028 000 € 7 793 000 € 10 996 000 € 7 609 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 713 000€ 11 726 000€ 13 306 000€ 11 659 000€ 14 458 000€ 12 608 000€ 15 212 000€ 12 284 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 106 000€ -2 599 000€ -3 081 000€ 6 397 000€ -3 430 000€ -4 815 000€ -4 216 000€ -4 675 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 578 000 € 30 641 000 € 30 626 000 € 19 283 000 € 32 507 000 € 18 085 000 € 44 490 000 € 30 908 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
49 185 000 € 39 768 000 € 40 851 000 € 37 339 000 € 43 535 000 € 25 878 000 € 55 486 000 € 38 517 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 578 000 € 30 641 000 € 30 626 000 € 19 283 000 € 32 507 000 € 18 085 000 € 44 490 000 € 30 908 000 €