Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kariera.sk, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
159 802€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
159 802 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
225 067 € 206 221 € 225 383 € 199 477 € 224 994 € 149 352 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
225 067€ 206 221€ 225 383€ 199 477€ 224 994€ 149 352€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
176 765 € 164 675 € 154 057 € 138 947 € 207 192 € 139 905 € 99 017 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 111€ 3 219€ 1 697€ 2 053€ 1 959€ 4 728€ 45€
10
B.2
Služby
170 654€ 161 456€ 152 360€ 136 894€ 205 233€ 135 177€ 98 972€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
48 302 € 41 546 € 71 326 € 60 530 € 17 802 € 19 897 € 50 335 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
39 053 € 23 446 € 2 257 € 2 167 € 452 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17
D
Dane a poplatky
226€ 670€ 118€ 112€ 126€ 155€ 24€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 000€ 8 037€ 5 615€ 6 385€ 6 385€ 6 385€ 7 619€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 757€ 1 460€ 13 631€ 11€ 4 867€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 037€ 2 827€ 13 699€ 1 929€ 5 198€ 663€ 220€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 743 € 14 026 € 63 268 € 49 948 € 5 641 € 17 561 € 42 472 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€ 1€
41
O
Kurzové straty
1€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
194€ 278€ 113€ 162€ 150€ 164€ 244€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-195 € -248 € -112 € -161 € -152 € -163 € -243 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 548 € 13 778 € 63 156 € 49 787 € 5 489 € 17 398 € 42 229 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 715 € 3 218 € 13 311 € 11 657 € 2 163 € 4 862 € 6 141 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 715€ 3 218€ 13 311€ 11 657€ 2 163€ 4 862€ 6 141€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 833 € 10 560 € 49 845 € 38 130 € 3 326 € 12 536 € 36 088 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 548 € 13 778 € 63 156 € 49 787 € 5 489 € 17 398 € 42 229 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 833 € 10 560 € 49 845 € 38 130 € 3 326 € 12 536 € 36 088 €