Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
85 331 680€ 72 271 074€ 67 853 861€ 64 475 794€ 53 457 374€ 46 440 783€ 43 490 436€ 40 914 951€ 37 152 102€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
85 386 597 € 72 942 106 € 67 946 426 € 64 478 657 € 53 476 998 € 47 091 217 € 43 494 758 € 40 990 963 € 37 201 659 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
85 177 770€ 72 130 884€ 67 727 833€ 64 354 042€ 53 353 955€ 46 293 245€ 43 394 916€ 40 846 641€ 37 133 023€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
153 909€ 140 191€ 126 028€ 121 752€ 103 419€ 147 538€ 95 521€ 68 310€ 19 079€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 000€ 646 000€ 92 500€ 1 500€ 19 385€ 650 000€ 2 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 918€ 25 031€ 65€ 1 363€ 239€ 434€ 4 321€ 76 012€ 47 257€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
84 964 099 € 72 534 730 € 67 765 125 € 64 374 676 € 53 368 908 € 46 960 549 € 43 354 743 € 40 849 571 € 37 090 725 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
84 073 529€ 71 122 365€ 66 965 220€ 63 624 985€ 52 560 979€ 45 651 042€ 42 725 484€ 40 390 789€ 36 533 429€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 717€ 44 961€ 36 318€ 35 642€ 34 276€ 63 699€ 45 749€ 34 802€ 35 216€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
170 497€ 127 711€ 135 633€ 123 909€ 108 985€ 106 562€ 93 072€ 93 381€ 90 877€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
552 823 € 541 475 € 536 288 € 482 970 € 414 690 € 401 611 € 375 909 € 381 552 € 348 942 €
16
E.1.
Mzdové náklady
389 206€ 391 046€ 380 487€ 341 543€ 296 560€ 286 964€ 265 524€ 272 462€ 249 306€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
138 127€ 133 207€ 133 777€ 119 115€ 102 727€ 99 711€ 93 492€ 95 530€ 86 638€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 490€ 17 222€ 22 024€ 22 312€ 15 403€ 14 936€ 16 893€ 13 560€ 12 998€
20
F.
Dane a poplatky
21 386€ 29 223€ 20 987€ 19 589€ 21 730€ 20 765€ 16 410€ 6 252€ 7 429€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 924€ -60 469€ -58 308€ -59 156€ -61 801€ -36 795€ -37 096€ -61 046€ 51 965€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 924€ -60 469€ -58 308€ -59 156€ -61 801€ -36 795€ -37 096€ -61 046€ 51 965€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 667€ 724 833€ 124 197€ 5 107€ 687 877€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
142 036€ 280 000€ 60 000€ 130 000€ 19 790€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 556€ 4 631€ 4 790€ 4 701€ 4 942€ 5 788€ 5 215€ 3 841€ 3 077€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
422 498 € 407 376 € 181 301 € 103 981 € 108 090 € 130 668 € 140 015 € 141 392 € 110 934 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 044 936 € 976 038 € 716 690 € 691 258 € 753 134 € 619 480 € 626 132 € 395 979 € 492 580 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 100 000 € 6 € 17 € 36 € 521 043 € 33 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100 000€ 521 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 17 € 36 € 43 € 33 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 17€ 36€ 43€ 33€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 338 € 42 337 € 67 005 € 143 054 € 78 885 € 112 181 € 128 660 € 638 036 € 98 235 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
66 390€ 521 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 777 € 25 592 € 47 866 € 59 435 € 55 444 € 78 157 € 101 755 € 94 994 € 76 673 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 777€ 25 592€ 47 866€ 59 435€ 55 444€ 78 157€ 101 755€ 94 994€ 76 673€
52
O.
Kurzové straty
2€ 26€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 559€ 16 719€ 19 134€ 17 229€ 23 441€ 34 024€ 26 905€ 22 042€ 21 562€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 338 € -42 335 € -67 005 € -43 054 € -78 879 € -112 164 € -128 624 € -116 993 € -98 202 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
398 160 € 365 041 € 114 296 € 60 927 € 29 211 € 18 504 € 11 391 € 24 399 € 12 732 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
85 867 € 80 743 € 32 346 € 18 881 € 10 995 € 11 873 € 6 601 € 9 028 € 6 033 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
83 846€ 84 690€ 31 714€ 24 577€ 16 693€ 13 251€ 9 519€ 9 037€ 7 310€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 021€ -3 947€ 632€ -5 696€ -5 698€ -1 378€ -2 918€ -9€ -1 277€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
312 293 € 284 298 € 81 950 € 42 046 € 18 216 € 6 631 € 4 790 € 15 371 € 6 699 €