Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 939€ 4 215€ 4 795€ 2 059€ 4 933 974€ 3 577 643€ 3 436 566€ 3 011 973€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 684€ 2 928€ 37 090€ 3 276€ 3 133 299€ 2 814 535€ 2 782 267€ 2 365 941€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
255 € 1 287 € -32 295 € -1 217 € 1 800 675 € 763 108 € 654 299 € 646 032 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 990 461 € 10 066 325 € 8 687 418 € 7 245 988 € 55 601 € 97 875 € 81 710 € 55 161 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 990 461€ 10 066 325€ 8 687 418€ 7 245 988€ 55 601€ 97 875€ 81 710€ 55 161€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 088 126 € 8 051 080 € 7 226 464 € 947 480 € 361 614 € 372 108 € 291 591 € 301 401 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 791 448€ 7 026 120€ 6 397 526€ 326 081€ 156 787€ 112 219€ 91 791€ 91 662€
10
B.2
Služby
1 296 678€ 1 024 960€ 828 938€ 621 399€ 204 827€ 259 889€ 199 800€ 209 739€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 902 590 € 2 016 532 € 1 428 659 € 6 297 291 € 1 494 662 € 488 875 € 444 418 € 399 792 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 249 070 € 1 162 272 € 725 913 € -62 281 € 760 812 € 181 299 € 160 835 € 155 961 €
13
C.1
Mzdové náklady
891 471€ 835 798€ 514 180€ -189 761€ 680 563€ 126 604€ 112 739€ 109 413€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
312 687€ 290 880€ 180 258€ 103 294€ 64 426€ 44 637€ 39 710€ 38 481€
16
C.4
Sociálne náklady
44 912€ 35 594€ 31 475€ 24 186€ 15 823€ 10 058€ 8 386€ 8 067€
17
D
Dane a poplatky
3 020€ 3 140€ 9 837€ 6 854€ 4 215€ 3 809€ 3 870€ 2 967€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 069€ 51 328€ 52 355€ 137 587€ 52 772€ 39 877€ 21 380€ 15 736€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 565 054€ 472 630€ 7 732€ 5 683€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 236 014€ 4 954 686€ 6 857€ 488€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 677€ 16 519€ 3 765€ 2 782€ 8 296€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 920€ 32 878€ 63 046€ 58 959€ 20 551€ 26 812€ 3 699€ 9 421€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 434€ 15 209€ 18 734€ 15 128€ 11 341€ 34 694€ 8 422€ 21 372€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
629 240 € 800 942 € 1 010 141 € 1 774 124 € 678 652 € 256 008 € 253 610 € 218 372 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
10 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
3 491 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 491€
38
X.
Výnosové úroky
12 707€ 1 231€ 7 843€ 2 370€ 71€ 3€ 34€
39
N
Nákladové úroky
44 492€ 28 308€ 31 186€ 31 388€ 16 819€ 13 481€ 12 952€ 16 687€
40
XI.
Kurzové zisky
8 663€ 8 528€ 6 003€ 3 287€ 2 672€ 3 473€ 318€
41
O
Kurzové straty
16 127€ 28 647€ 20 621€ 9 558€ 1 899€ 3 420€ 3 236€ 2 759€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 848€ 1 817€ 4 361€ 17€ 24€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 751€ 10 060€ 9 660€ 15 020€ 8 685€ 5 782€ 4 648€ 6 872€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-54 152 € -55 439 € -33 260 € -60 309 € -21 152 € -19 207 € -20 836 € -25 942 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
575 088 € 745 503 € 976 881 € 1 713 815 € 657 500 € 236 801 € 232 774 € 192 430 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
156 140 € 175 269 € 210 391 € 269 887 € 258 259 € 58 168 € 53 681 € 36 764 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
142 933€ 168 241€ 223 836€ 271 816€ 258 259€ 58 168€ 53 681€ 36 764€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
13 207€ 7 028€ -13 445€ -1 929€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
418 948 € 570 234 € 766 490 € 1 443 928 € 399 241 € 178 633 € 179 093 € 155 666 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
575 088 € 745 503 € 976 881 € 1 713 815 € 657 500 € 236 801 € 232 774 € 192 430 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
418 948 € 570 234 € 766 490 € 1 443 928 € 399 241 € 178 633 € 179 093 € 155 666 €