Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
465 627 € 432 196 € 309 609 € 280 072 € 272 964 € 345 462 € 390 627 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
86 570 € 120 803 € 50 106 € 40 012 € 125 585 € 131 442 € 151 395 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
86 570 € 120 803 € 50 106 € 40 012 € 125 585 € 131 442 € 151 395 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
8 589€ 9 064€ 60 170€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 981€ 111 739€ 50 106€ 40 012€ 65 415€ 131 442€ 151 395€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
377 240 € 309 772 € 258 924 € 239 402 € 147 217 € 212 929 € 239 232 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
159 684 € 166 260 € 141 649 € 148 168 € 105 758 € 168 019 € 174 064 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
157 793€ 165 670€ 140 160€ 148 168€ 99 863€ 166 947€ 174 064€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 891€ 590€ 1 461€ 5 895€ 1 072€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
217 556 € 143 512 € 117 275 € 91 234 € 41 459 € 44 910 € 65 168 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 514€ 9 524€ 4 442€ 900€ 3 305€ 11 439€ 19 632€
057
B.IV.2
Účty v bankách
209 042€ 133 988€ 112 833€ 90 334€ 38 154€ 33 471€ 45 536€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 817 € 1 621 € 579 € 658 € 162 € 1 091 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 817€ 1 621€ 579€ 658€ 162€ 1 091€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
465 627 € 432 196 € 309 609 € 280 072 € 272 964 € 345 462 € 390 627 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
313 973 € 254 558 € 199 382 € 164 986 € 183 020 € 214 534 € 216 936 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
247 254 € 196 004 € 157 682 € 107 749 € 207 230 € 179 631 € 178 520 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
247 254€ 196 004€ 189 196€ 139 263€ 207 230€ 179 631€ 178 520€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-31 514€ -31 514€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
59 415 € 51 250 € 34 396 € 49 933 € -31 514 € 27 599 € 31 112 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
151 654 € 177 638 € 110 227 € 115 086 € 89 944 € 130 928 € 173 691 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
356 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
356€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 463 € 20 298 € 57 € 57 € 57 € 57 € 100 690 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
100 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
146€ 112€ 57€ 57€ 57€ 57€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 317€ 20 186€ 690€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
136 191 € 156 984 € 110 170 € 115 029 € 89 887 € 130 871 € 73 001 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
122 709€ 139 341€ 83 100€ 65 327€ 15 345€ 77 554€ 71 770€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 778€ 11 547€ 15 983€ 15 412€ 50 163€ 50 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
431€ 402€ 109€ 947€ 259€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
249€ 224€ 75€ 571€ 179€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24€ 3 752€ 1 980€ 17 861€ 714€ 1 799€ 793€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 718€ 9 107€ 16 429€ 23 481€