Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
62 781 € 174 105 € 126 046 € 188 334 € 123 006 € 207 621 € 419 782 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
132 130€ 89 442€ 102 570€ 196 220€ 120 508€ 191 519€ 404 666€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-79 491€ 74 236€ 8 676€ -21 082€ -31 003€ 2 560€ -16 990€
07
II.3
Aktivácia
10 142€ 10 427€ 14 800€ 13 196€ 33 501€ 13 542€ 32 106€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
170 773 € 156 825 € 277 309 € 282 386 € 304 369 € 318 160 € 509 325 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 682€ 11 456€ 15 244€ 23 595€ 37 605€ 53 204€ 48 063€
10
B.2
Služby
161 091€ 145 369€ 262 065€ 258 791€ 266 764€ 264 956€ 461 262€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-107 992 € 17 280 € -151 263 € -94 052 € -181 363 € -110 539 € -89 543 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 260 € 28 348 € 26 066 € 15 491 € 13 545 € 9 476 € 3 949 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 334€ 20 426€ 19 767€ 12 209€ 9 930€ 6 736€ 2 702€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 883€ 7 189€ 5 326€ 3 061€ 3 480€ 2 359€ 951€
16
C.4
Sociálne náklady
43€ 733€ 973€ 221€ 135€ 381€ 296€
17
D
Dane a poplatky
8 892€ 9 360€ 9 193€ 9 970€ 5 287€ 5 460€ 7 364€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 261€ 126 156€ 121 999€ 123 140€ 120 303€ 104 033€ 222 911€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€ 6 045€ 503€ 45 570€ 50 863€ 2 241€ 4 847€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
502€ 852€ 1 005€ 56 669€ 3 814€ 272€ 3 960€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
56€ 420€ 224€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
227 752€ 304 998€ 318 734€ 300 423€ 304 605€ 327 220€ 358 042€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 716€ 4 643€ 3 204€ 4 316€ 4 568€ 7 286€ 4 645€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
54 129 € 158 964 € 6 507 € 42 355 € 26 532 € 91 975 € 30 293 €
38
X.
Výnosové úroky
165€ 4 487€ 1 301€ 470€ 18€ 285€ 108€
39
N
Nákladové úroky
16 577€ 11 341€ 16 761€ 17 266€ 7 063€ 4 128€ 8 511€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 2€ 9€
41
O
Kurzové straty
41€ 24€ 25€ 30€ 22€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
126€ 126€ 171€ 160€ 204€ 250€ 523€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-16 538 € -6 962 € -15 666 € -16 980 € -7 269 € -4 121 € -8 939 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
37 591 € 152 002 € -9 159 € 25 375 € 19 263 € 87 854 € 21 354 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 297 € 45 798 € 1 096 € 16 577 € 18 081 € 22 563 € 19 408 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 297€ 45 798€ 1 096€ 16 577€ 18 081€ 22 563€ 19 408€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
34 294 € 106 204 € -10 255 € 8 798 € 1 182 € 65 291 € 1 946 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
37 591 € 152 002 € -9 159 € 25 375 € 19 263 € 87 854 € 21 354 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
34 294 € 106 204 € -10 255 € 8 798 € 1 182 € 65 291 € 1 946 €