Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3E ENERGO, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 24.9.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2018 27.9.2018
 • Úpadca 3E ENERGO, s.r.o.
  IČO: 36629839
  Jedľová 935
  960 01   Zvolen
 • Navrhovatelia Sociálna poisťovňa
  Š. Moyzesa 1369/52
  96062 Zvolen 1
Oznam

Sro 9673/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti 3E ENERGO, s.r.o., so sídlom Jedľová 935, 960 01 Zvolen, IČO: 36 629 839, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák.

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 60Cbr/44/2017
 • ICS 6117248435
 • Vydal JUDr. Anna Pikulová
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 10.5.2019
Výmaz 1.6.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
27.9.2018
Rozhodnutie Zrušenie