Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

 • Názov Slovenská pošta, a.s.
 • IČO 36631124
 • DIČ 2021879959
 • IČ DPH SK2021879959 podľa §4
 • Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 1. októbra 2004, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 214 300 464 € / splatené 214 300 464 €
  Podľa účtovnej závierky: 214 300 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Eva Šimková Člen predstavenstva Planckova 1210/4, 851 01 Bratislava 4. novembra 2016
Mgr. Norbert Polievka, MA Člen predstavenstva Tajov 327, 976 34 Tajov 20. decembra 2018
Ing. Martin Ľupták, PhD. Predseda predstavenstva Družstevná 799/3, 969 00 Banská Štiavnica 1. decembra 2020
Ing. Boris Katuščák Člen predstavenstva Štiavnické Bane 220, 969 81 Štiavnické Bane 13. júna 2020
Ing. Elena Hegerová, PhD. Člen predstavenstva Na Zábave 3139/9, 974 11 Banská Bystrica 13. júna 2020
Ing. Ľubomír Mindek Podpredseda predstavenstva Javorová 5736/38, 902 01 Pezinok 1. decembra 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. júla 2020] Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Peter Pandy Dozorná rada Ibrányiho 1253/55, 077 01 Kráľovský Chlmec 20. septembra 2017
Ing. Peter Valíček Dozorná rada Slamkova ulica 1859/17A, 951 15 Mojmírovce 12. októbra 2018
Ing. Viktor Anna Dozorná rada Lipovník 262, 049 42 Lipovník 12. októbra 2018
JUDr. Miroslava Mužíková Dozorná rada Nábrežná 1936/9, 900 26 Slovenský Grob 27. decembra 2018
Ing. Agáta Gajdošíková Dozorná rada Bernolákova 1515/18, 927 05 Šaľa 27. novembra 2020
Ing. Danka Trávniková Člen dozornej rady Jaseňová 4, 010 07 Žilina 27. novembra 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky [30416094] Akcionár Námestie Slobody 6, 811 06 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku 1.10.2004
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty 1.10.2004
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty 1.10.2004
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti 1.10.2004
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok 1.10.2004
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie 1.10.2004
činnosť poštového múzea 1.10.2004
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.) 1.10.2004
výkon poštovej ohlasovne a úložne 1.10.2004
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom 1.10.2004
projektová a konštrukčná činnosť 1.10.2004
automatizované spracovanie dát 1.10.2004
poskytovanie softwaru 1.10.2004
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov 1.10.2004
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch 1.10.2004
prenájom hnuteľných vecí 1.10.2004
prenájom motorových vozidiel 1.10.2004
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel 1.10.2004
cestná nákladná doprava 1.10.2004
nepravidelná autobusová doprava 1.10.2004
expedičná činnosť 1.10.2004
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác 1.10.2004
výroba, montáž a predaj pečiatok 1.10.2004
colný deklarant 1.10.2004
zmenárne 1.10.2004
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte 1.10.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
pohostinská činnosť 1.10.2004
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
sprostredkovanie obchodu 1.10.2004
sprostredkovanie služieb 1.10.2004
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov 1.10.2004
kopírovacie služby 1.10.2004
oprava, servis a predaj servisných schránok 1.10.2004
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 1.10.2004
prevádzkovanie vlastnej ochrany 1.10.2004
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1.10.2004
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.10.2004
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií 1.10.2004
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 1.10.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach 1.10.2004
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu 1.10.2004
poskytovanie poštových služieb 1.10.2004
zasielateľstvo 1.10.2004
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy 1.10.2004
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy 1.10.2004
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 3.12.2005
zásielkový obchod 3.12.2005
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky 3.12.2005
skladovanie a prekládka tovarov 3.12.2005
balenie a kompletizácia tovaru 3.12.2005
prevádzkovanie neverejného skladu 3.12.2005
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 3.12.2005
fotografické služby 3.12.2005
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti 3.12.2005
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky 3.12.2005
prenájom reklamných plôch 3.12.2005
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 3.12.2005
spracovanie údajov 3.12.2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií 3.12.2005
správa registratúry 3.2.2006
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu 27.5.2006
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu 7.3.2009
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent 13.5.2011
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent 13.5.2011
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent 13.5.2011
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb 28.6.2011
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta 12.3.2012
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 26.7.2014
História zmien a podania