Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

 • Názov Slovenská pošta, a.s.
 • IČO 36631124
 • DIČ 2021879959
 • IČ DPH SK2021879959 podľa §4
 • Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 1. októbra 2004, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 214 300 464 € / splatené 214 300 464 €
  Podľa účtovnej závierky: 214 300 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku 1.10.2004
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty 1.10.2004
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty 1.10.2004
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti 1.10.2004
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok 1.10.2004
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie 1.10.2004
činnosť poštového múzea 1.10.2004
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.) 1.10.2004
výkon poštovej ohlasovne a úložne 1.10.2004
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom 1.10.2004
projektová a konštrukčná činnosť 1.10.2004
automatizované spracovanie dát 1.10.2004
poskytovanie softwaru 1.10.2004
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov 1.10.2004
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch 1.10.2004
prenájom hnuteľných vecí 1.10.2004
prenájom motorových vozidiel 1.10.2004
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel 1.10.2004
cestná nákladná doprava 1.10.2004
nepravidelná autobusová doprava 1.10.2004
expedičná činnosť 1.10.2004
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác 1.10.2004
výroba, montáž a predaj pečiatok 1.10.2004
colný deklarant 1.10.2004
zmenárne 1.10.2004
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte 1.10.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
pohostinská činnosť 1.10.2004
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2004
sprostredkovanie obchodu 1.10.2004
sprostredkovanie služieb 1.10.2004
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov 1.10.2004
kopírovacie služby 1.10.2004
oprava, servis a predaj servisných schránok 1.10.2004
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 1.10.2004
prevádzkovanie vlastnej ochrany 1.10.2004
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1.10.2004
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.10.2004
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií 1.10.2004
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 1.10.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach 1.10.2004
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu 1.10.2004
poskytovanie poštových služieb 1.10.2004
zasielateľstvo 1.10.2004
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy 1.10.2004
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy 1.10.2004
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 3.12.2005
zásielkový obchod 3.12.2005
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky 3.12.2005
skladovanie a prekládka tovarov 3.12.2005
balenie a kompletizácia tovaru 3.12.2005
prevádzkovanie neverejného skladu 3.12.2005
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 3.12.2005
fotografické služby 3.12.2005
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti 3.12.2005
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky 3.12.2005
prenájom reklamných plôch 3.12.2005
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 3.12.2005
spracovanie údajov 3.12.2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií 3.12.2005
správa registratúry 3.2.2006
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu 27.5.2006
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu 7.3.2009
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - viazaný finančný agent 25.3.2022
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent 13.5.2011
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent 13.5.2011
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb 28.6.2011
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta 12.3.2012
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 26.7.2014
prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 25.3.2022