Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
338 948 000 € 348 413 000 € 320 064 000 € 318 543 000 € 312 573 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 143 000€ 13 366 000€ 13 573 000€ 14 244 000€ 14 830 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
308 400 000€ 317 501 000€ 288 632 000€ 285 981 000€ 283 184 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 206 000€ 1 069 000€ 1 077 000€ 1 334 000€ 1 348 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 199 000€ 16 477 000€ 16 782 000€ 16 984 000€ 13 211 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
347 845 000 € 342 424 000 € 323 236 000 € 313 566 000 € 305 633 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 748 000€ 9 865 000€ 10 285 000€ 10 894 000€ 11 413 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 686 000€ 15 149 000€ 14 829 000€ 15 131 000€ 15 228 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
77 262 000€ 80 102 000€ 82 358 000€ 78 054 000€ 75 051 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
199 372 000 € 191 584 000 € 176 203 000 € 169 748 000 € 165 478 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
137 066 000€ 132 086 000€ 120 617 000€ 116 034 000€ 114 005 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
125 000€ 263 000€ 264 000€ 276 000€ 193 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
49 016 000€ 46 649 000€ 42 263 000€ 40 341 000€ 39 205 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 165 000€ 12 586 000€ 13 059 000€ 13 097 000€ 12 075 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 718 000€ 33 143 000€ 26 446 000€ 25 035 000€ 24 937 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 059 000€ 12 581 000€ 13 115 000€ 14 704 000€ 13 526 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 897 000 € 5 989 000 € -3 172 000 € 4 977 000 € 6 940 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
221 053 000 € 226 820 000 € 195 810 000 € 197 480 000 € 197 670 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
490 000 € 1 901 000 € 2 511 000 € 1 169 000 € 1 492 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 000 € 3 000 € 5 000 € 11 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
132 000€ 546 000€ 785 000€ 243 000€ 654 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
358 000€ 1 353 000€ 1 723 000€ 921 000€ 827 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 422 000 € 5 814 000 € 4 537 000 € 4 545 000 € 4 599 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
506 000 € 446 000 € 199 000 € 183 000 € 165 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 147 000€ 394 000€ 402 000€ 441 000€ 621 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 769 000€ 4 974 000€ 3 936 000€ 3 921 000€ 3 813 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 932 000 € -3 913 000 € -2 026 000 € -3 376 000 € -3 107 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 829 000 € 2 076 000 € -5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
168 000 € 686 000 € -561 000 € 1 259 000 € 1 556 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 623 000€ 312 000€ 502 000€ 1 716 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
168 000€ 63 000€ -873 000€ 757 000€ -160 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 €