Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
336 713 000 € 333 419 000 € 341 194 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 516 000€ 12 830 000€ 13 638 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
307 082 000€ 299 714 000€ 308 000 000€
07
V.
Aktivácia
881 000€ 1 177 000€ 950 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 234 000€ 19 698 000€ 18 606 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
338 552 000 € 339 202 000 € 350 032 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 083 000€ 9 214 000€ 9 697 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 632 000€ 16 379 000€ 17 602 000€
14
D.
Služby
68 625 000€ 70 238 000€ 78 781 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
201 163 000 € 197 901 000 € 197 501 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
138 216 000€ 135 516 000€ 133 559 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
299 000€ 266 000€ 265 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48 396 000€ 48 313 000€ 48 346 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 252 000€ 13 806 000€ 15 331 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 079 000€ 32 579 000€ 34 058 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 970 000€ 12 891 000€ 12 393 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 839 000 € -5 783 000 € -8 838 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
225 139 000 € 217 890 000 € 216 508 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 160 000 € 7 358 000 € 3 288 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
81 000 € 51 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
921 000€ 4 678 000€ 2 261 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 158 000€ 2 629 000€ 1 027 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 241 000 € 10 156 000 € 5 630 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 936 000 € 784 000 € 637 000 €
52
O.
Kurzové straty
1 020 000€ 5 196 000€ 286 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 285 000€ 4 176 000€ 4 707 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 081 000 € -2 798 000 € -2 342 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 920 000 € -8 581 000 € -11 180 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-440 000 € -727 000 € 411 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 000€ 10 000€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-455 000€ -737 000€ 411 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-5 480 000 € -7 854 000 € -11 591 000 €