Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
184 797 000 € 173 881 000 € 160 726 000 € 136 376 000 € 141 841 000 € 110 429 655 € 119 790 346 € 104 224 893 € 101 684 917 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
116 745 000 € 110 468 000 € 87 863 000 € 72 186 000 € 71 497 000 € 60 320 562 € 65 716 178 € 63 472 546 € 69 160 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
274 000 € 565 000 € 499 000 € 700 000 € 677 000 € 222 176 € 220 516 € 165 540 € 144 147 €
005
A.I.2
Software
178 000€ 298 000€ 57 000€ 63 000€ 112 000€ 130 804€ 191 644€ 152 777€ 144 147€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
76 000€ 161 000€ 417 000€ 622 000€ 565 000€ 74 572€ 27 312€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 000€ 106 000€ 25 000€ 15 000€ 0€ 16 800€ 1 560€ 12 763€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
116 471 000 € 109 903 000 € 87 364 000 € 71 486 000 € 70 820 000 € 60 098 386 € 65 495 662 € 63 307 006 € 69 015 910 €
012
A.II.1
Pozemky
1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 124 000€ 1 123 665€ 1 123 665€ 1 123 665€ 1 123 665€
013
A.II.2
Stavby
39 545 000€ 25 530 000€ 23 534 000€ 25 442 000€ 27 027 000€ 24 631 857€ 26 046 102€ 27 187 353€ 28 690 937€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 241 000€ 49 743 000€ 36 511 000€ 40 285 000€ 36 117 000€ 30 884 375€ 32 961 185€ 29 705 303€ 35 378 248€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 17 845€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 081 000€ 33 026 000€ 25 715 000€ 4 155 000€ 6 552 000€ 3 449 388€ 5 266 102€ 5 102 340€ 3 823 060€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 101€ 98 608€ 170 500€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
68 012 000 € 63 373 000 € 72 825 000 € 64 130 000 € 70 300 000 € 50 072 294 € 54 022 738 € 40 680 783 € 32 512 541 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
12 077 000 € 10 890 000 € 14 194 000 € 10 894 000 € 12 466 000 € 9 259 949 € 11 841 205 € 8 409 593 € 5 464 554 €
032
B.I.1
Materiál
4 303 000€ 4 345 000€ 7 010 000€ 5 069 000€ 7 041 000€ 3 831 552€ 3 872 373€ 2 852 883€ 2 080 274€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 109 000€ 3 258 000€ 3 157 000€ 2 852 000€ 2 451 000€ 2 737 049€ 4 412 914€ 3 475 440€ 2 348 870€
034
B.I.3
Výrobky
3 665 000€ 3 287 000€ 4 027 000€ 2 973 000€ 2 974 000€ 2 691 348€ 3 555 918€ 2 081 270€ 1 035 410€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 849 000 € 715 000 € 794 000 € 445 000 € 465 000 € 6 672 308 € 5 815 968 € 5 052 817 € 4 679 857 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 849 000€ 715 000€ 794 000€ 445 000€ 465 000€ 6 672 308€ 5 815 968€ 5 052 817€ 4 679 857€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
48 893 000 € 50 082 000 € 48 180 000 € 52 704 000 € 57 288 000 € 33 912 076 € 36 307 379 € 27 198 283 € 22 334 764 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
39 239 000€ 38 937 000€ 42 797 000€ 44 658 000€ 37 847 000€ 30 577 894€ 34 628 972€ 25 146 790€ 20 400 588€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 13 763 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 623 000€ 7 869 000€ 4 222 000€ 4 281 000€ 3 951 000€ 3 330 900€ 1 676 223€ 2 048 291€ 1 930 101€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 031 000€ 3 276 000€ 1 161 000€ 3 765 000€ 1 727 000€ 3 282€ 2 184€ 3 202€ 4 075€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 193 000 € 1 686 000 € 9 657 000 € 87 000 € 81 000 € 227 961 € 58 186 € 20 090 € 33 366 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 000€ 15 000€ 18 000€ 26 000€ 29 000€ 8 057€ 8 740€ 7 093€ 4 867€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 181 000€ 1 671 000€ 105 000€ 61 000€ 52 000€ 219 904€ 49 446€ 12 997€ 28 499€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 9 534 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
40 000 € 40 000 € 38 000 € 60 000 € 44 000 € 36 799 € 51 430 € 71 564 € 12 319 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 000€ 40 000€ 38 000€ 60 000€ 44 000€ 36 799€ 51 430€ 71 564€ 12 319€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
184 795 000 € 173 881 000 € 160 727 000 € 136 376 000 € 141 841 000 € 110 429 655 € 119 790 346 € 104 224 893 € 101 684 917 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
105 558 000 € 102 371 000 € 92 898 000 € 70 952 000 € 86 306 000 € 64 466 145 € 58 850 700 € 46 086 683 € 33 945 007 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 271€ 3 983 271€ 3 983 271€ 3 983 271€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 036€ 42 489 036€ 42 489 036€ 42 489 036€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
730 000 € 730 000 € 730 000 € 730 000 € 730 000 € 729 424 € 729 424 € 122 340 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
729 424€ 729 424€ 122 340€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
730 000€ 730 000€ 730 000€ 730 000€ 730 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
58 356 000 € 55 169 000 € 45 696 000 € 23 750 000 € 39 104 000 € 11 648 969 € -1 115 048 € -12 649 639 € -14 974 104 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
58 356 000€ 55 169 000€ 45 696 000€ 23 750 000€ 39 104 000€ 11 648 969€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 115 048€ -12 649 639€ -14 974 104€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
5 615 445 € 12 764 017 € 12 141 675 € 2 446 804 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 858 000 € 71 055 000 € 67 298 000 € 64 818 000 € 54 853 000 € 44 912 462 € 59 768 825 € 56 847 614 € 66 329 539 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
16 079 000 € 6 052 000 € 4 333 000 € 3 624 000 € 4 813 000 € 4 811 869 € 7 468 472 € 3 461 854 € 1 170 030 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
275 042€ 847 909€ 484 393€ 109 071€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
364 000€ 460 000€ 632 000€ 911 000€ 739 000€ 811 087€ 771 200€ 528 000€ 489 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
15 715 000€ 5 592 000€ 3 701 000€ 2 713 000€ 4 074 000€ 3 725 740€ 5 849 363€ 2 449 461€ 571 959€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
681 000 € 814 000 € 505 000 € 448 000 € 12 000 € 3 196 440 € 2 623 219 € 2 139 655 € 1 831 617 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
48 000€ 57 000€ 45 000€ 21 000€ 32 857€ 10 967€ 5 155€ 14 403€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
633 000€ 757 000€ 460 000€ 427 000€ 12 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 163 583€ 2 612 252€ 2 134 500€ 1 817 214€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
62 098 000 € 64 189 000 € 62 460 000 € 60 746 000 € 50 028 000 € 36 904 153 € 49 677 134 € 51 246 105 € 63 327 892 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
49 177 000€ 53 928 000€ 56 852 000€ 46 130 000€ 40 996 000€ 26 452 910€ 23 176 126€ 9 216 965€ 14 210 848€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
506 303€ 133 506€ 28 764€ 334 239€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 749 328€ 25 111 099€ 41 045 107€ 48 029 183€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 224 000€ 4 483 000€ 4 091 000€ 4 183 000€ 3 930 000€ 644 255€ 652 973€ 465 221€ 389 594€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
893 000€ 988 000€ 977 000€ 868 000€ 805 000€ 452 569€ 450 969€ 309 478€ 254 405€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
238 000€ 287 000€ 240 000€ 5 078 000€ 3 909 000€ 95 212€ 149 227€ 143 806€ 86 857€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 566 000€ 4 503 000€ 300 000€ 4 487 000€ 388 000€ 3 576€ 3 234€ 36 764€ 22 766€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
379 000 € 455 000 € 531 000 € 606 000 € 682 000 € 1 051 048 € 1 170 821 € 1 290 596 € 1 410 371 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
303 000€ 379 000€ 455 000€ 530 000€ 606 000€ 931 273€ 1 051 046€ 1 170 821€ 1 290 598€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 000€ 76 000€ 76 000€ 76 000€ 76 000€ 119 775€ 119 775€ 119 775€ 119 773€