Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 419 000€ 175 000€ 231 000€ 54 000€ 50 000€ 49 155€ 220 367€ 988 534€ 478 551€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 375€ 151 465€ 683 262€ 375 931€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 419 000 € 175 000 € 231 000 € 54 000 € 50 000 € 8 780 € 68 902 € 305 272 € 102 620 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
258 216 000 € 315 489 000 € 326 538 000 € 313 953 000 € 254 958 000 € 230 711 092 € 217 300 640 € 159 065 700 € 103 147 558 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
255 926 000€ 314 201 000€ 324 362 000€ 313 041 000€ 254 441 000€ 234 264 029€ 216 052 914€ 156 642 268€ 102 371 128€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 984 000€ 717 000€ 1 990 000€ 912 000€ 517 000€ -3 586 299€ 1 246 838€ 2 423 432€ 776 430€
07
II.3
Aktivácia
306 000€ 571 000€ 186 000€ 33 362€ 888€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
225 825 000 € 273 362 000 € 273 154 000 € 262 900 000 € 216 867 000 € 196 017 339 € 180 624 504 € 126 095 570 € 84 018 294 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
186 399 000€ 228 578 000€ 232 021 000€ 225 225 000€ 178 225 000€ 162 631 316€ 155 850 600€ 107 336 619€ 69 707 461€
10
B.2
Služby
39 426 000€ 44 784 000€ 41 133 000€ 37 675 000€ 38 642 000€ 33 386 023€ 24 773 904€ 18 758 951€ 14 310 833€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 810 000 € 42 302 000 € 53 615 000 € 51 107 000 € 38 141 000 € 34 702 533 € 36 745 038 € 33 275 402 € 19 231 884 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
28 670 000 € 34 213 000 € 31 947 000 € 28 907 000 € 25 827 000 € 16 720 145 € 13 599 484 € 10 330 161 € 8 190 809 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 426 000€ 23 750 000€ 22 389 000€ 20 033 000€ 17 908 000€ 11 667 596€ 9 406 413€ 7 167 695€ 5 720 966€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 734 000€ 8 426 000€ 7 808 000€ 6 924 000€ 5 994 000€ 3 904 207€ 3 200 619€ 2 458 120€ 1 963 716€
16
C.4
Sociálne náklady
1 510 000€ 2 037 000€ 1 750 000€ 1 950 000€ 1 925 000€ 1 148 342€ 992 452€ 704 346€ 506 127€
17
D
Dane a poplatky
53 043€ 48 214€ 49 970€ 50 550€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 666 000€ 13 623 000€ 12 799 000€ 11 833 000€ 10 132 000€ 11 465 783€ 11 425 343€ 10 961 937€ 9 803 871€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
975 000€ 1 297 000€ 1 342 000€ 1 384 000€ 588 000€ 1 043 104€ 2 473 518€ 677 148€ 2 170 029€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 122 616€ 1 966 969€ 851 054€ 1 888 417€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
620 166€ 33 843€ -46 804€ -95 331€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 524 000€ 16 555 000€ 17 023 000€ 17 699 000€ 15 756 000€ 793 721€ 1 001 387€ 769 315€ 2 531 516€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 453 000€ 1 032 000€ 1 033 000€ 565 000€ 1 357 000€ 979 268€ 534 373€ 84 672€ -81 680€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 520 000 € 11 286 000 € 26 201 000 € 28 885 000 € 17 169 000 € 5 578 337 € 12 611 717 € 12 490 875 € 4 176 793 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 30 000€ 48 000€ 29 000€ 66 000€ 120 052€ 91 622€ 62 566€ 3 717€
39
N
Nákladové úroky
95 000€ 23 000€ 10 000€ 11 000€ 0€ 265 617€ 509 769€ 466 673€ 963 448€
40
XI.
Kurzové zisky
55 000€ 4 000€ 4 000€ 28 000€ 168 000€ 437 736€ 546 556€ 382 513€ 78 285€
41
O
Kurzové straty
69 000€ 40 000€ 67 000€ 46 000€ 159 000€ 552 833€ 254 845€ 170 664€ 130 416€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 000€ 10 000€ 9 000€ 9 000€ 8 000€ 6 766€ 6 660€ 212 616€ 167 836€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-115 000 € -39 000 € -34 000 € -9 000 € 67 000 € -267 428 € -133 096 € -404 874 € -1 179 698 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 405 000 € 11 247 000 € 26 167 000 € 28 876 000 € 17 236 000 € 5 310 909 € 12 478 621 € 12 086 001 € 2 997 095 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 782 000 € 1 774 000 € 4 220 000 € 5 890 000 € 1 896 000 € -304 536 € -285 396 € -55 674 € 550 291 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
351 000€ 1 696 000€ 4 562 000€ 5 870 000€ 2 305 000€ 472€ 3€ 0€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 133 000€ 78 000€ -342 000€ 20 000€ -409 000€ -305 008€ -285 399€ -55 674€ 550 291€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 187 000 € 9 473 000 € 21 947 000 € 22 986 000 € 15 340 000 € 5 615 445 € 12 764 017 € 12 141 675 € 2 446 804 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 405 000 € 11 247 000 € 26 167 000 € 28 876 000 € 17 236 000 € 5 310 909 € 12 478 621 € 12 086 001 € 2 997 095 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 187 000 € 9 473 000 € 21 946 000 € 22 986 000 € 15 340 000 € 5 615 445 € 12 764 017 € 12 141 675 € 2 446 804 €