Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 098 062€ 1 099 546€ 980 449€ 942 354€ 905 617€ 757 913€ 714 648€ 605 092€ 876 578€ 1 923 621€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
859 835€ 848 083€ 748 742€ 724 911€ 734 276€ 572 540€ 558 385€ 451 503€ 725 757€ 1 658 946€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
238 227 € 251 463 € 231 707 € 217 443 € 171 341 € 185 373 € 156 263 € 153 589 € 150 821 € 264 675 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
54 204 682 € 69 317 427 € 61 578 508 € 55 432 163 € 57 573 178 € 58 446 059 € 49 496 106 € 54 332 188 € 63 862 708 € 77 571 291 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
53 648 547€ 67 624 939€ 60 942 505€ 54 146 875€ 57 159 041€ 57 768 924€ 48 967 142€ 54 556 877€ 63 787 442€ 76 315 116€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 259 473€ 309 681€ -266 037€ 374 781€ -401 537€ 33 057€ -35 127€ -735 692€ -510 837€ 622 048€
07
II.3
Aktivácia
1 815 608€ 1 382 807€ 902 040€ 910 507€ 815 674€ 644 078€ 564 091€ 511 003€ 586 103€ 634 127€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
43 775 511 € 56 451 354 € 50 054 327 € 44 899 825 € 48 866 478 € 50 042 199 € 41 610 070 € 45 265 899 € 53 133 008 € 62 170 905 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 215 061€ 48 227 797€ 42 207 511€ 37 149 832€ 41 724 418€ 42 030 196€ 35 840 939€ 39 902 051€ 47 532 447€ 55 344 246€
10
B.2
Služby
8 609 242€ 8 221 427€ 7 836 739€ 7 755 809€ 7 139 691€ 8 081 930€ 5 769 131€ 5 363 848€ 5 600 561€ 6 826 659€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 667 398 € 13 117 536 € 11 755 888 € 10 749 781 € 8 878 041 € 8 589 233 € 8 042 299 € 9 219 878 € 10 880 521 € 15 665 061 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 851 117 € 9 927 935 € 8 339 912 € 6 829 456 € 6 260 736 € 6 458 331 € 6 252 565 € 6 648 608 € 7 115 191 € 6 557 083 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 838 307€ 7 018 256€ 5 810 236€ 4 808 203€ 4 428 420€ 4 538 666€ 4 427 908€ 4 662 320€ 5 052 143€ 4 795 792€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 656€ 1 656€ 1 656€ 1 242€ 1 656€ 1 656€ 1 656€ 1 656€ 1 656€ 1 593€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 532 569€ 2 447 726€ 2 161 816€ 1 691 781€ 1 589 167€ 1 637 955€ 1 604 885€ 1 725 645€ 1 782 036€ 1 524 628€
16
C.4
Sociálne náklady
478 585€ 460 297€ 366 204€ 328 230€ 241 493€ 280 054€ 218 116€ 258 987€ 279 356€ 235 070€
17
D
Dane a poplatky
114 962€ 112 466€ 114 031€ 121 562€ 155 386€ 107 442€ 114 542€ 99 303€ 100 173€ 89 247€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 757 345€ 1 620 401€ 1 838 187€ 1 655 972€ 1 600 024€ 1 533 631€ 13 289 212€ 2 922 593€ 3 516 709€ 3 570 444€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
412 988€ 515 312€ 279 924€ 393 163€ 295 491€ 1 129 391€ 5 069 688€ 189 226€ 469 825€ 248 540€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
381 774€ 367 879€ 3 402€ 89 717€ 24 658€ 684 043€ 4 937 102€ 175 891€ 394 969€ 216 150€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-56 991€ -57 143€ 14 626€ 1 115€ -43 465€ -163 386€ 424 787€ 108 418€ 11 317€ 92 142€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 073 292€ 642 984€ 829 139€ 285 865€ 320 621€ 264 109€ 263 361€ 218 830€ 470 435€ 194 338€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
135 679€ 100 085€ 34 167€ 12 552€ 74 434€ 51 595€ 17 286€ 596 743€ 30 428€ 52 856€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-30 208 € 2 204 209 € 2 520 626 € 2 718 435 € 1 422 380 € 1 311 077 € -11 660 146 € -923 622 € 651 994 € 5 530 017 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
629 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
629€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
485€ 528€ 1 470€ 3 048€ 15 235€ 12 269€ 12 082€ 12 986€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
12 752€ 1 466€ 18 982€ 9 269€ 6 727€ 18 852€ 7 813€ 90 694€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1 138€ 3 509€ 773€ 13 448€ 4 379€
39
N
Nákladové úroky
30 418€ 64 602€ 120 400€ 253 115€ 325 651€ 371 734€ 391 000€ 374 659€ 252 189€ 220 391€
40
XI.
Kurzové zisky
11 334€ 9 452€ 33 999€ 3 678€ 21 996€ 13 756€ 31 602€ 41 753€ 54 083€ 172 047€
41
O
Kurzové straty
36 941€ 59 884€ 33 399€ 4 105€ 9 676€ 18 680€ 43 626€ 50 377€ 71 388€ 109 782€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 146€ 8 354€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 158€ 89 707€ 101 725€ 135 674€ 129 801€ 151 762€ 129 878€ 122 212€ 108 108€ 98 491€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-65 183 € -199 595 € -233 792 € -390 153 € -460 013 € -525 149 € -520 885 € -511 305 € -359 885 € -329 946 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-95 391 € 2 004 614 € 2 286 834 € 2 328 282 € 962 367 € 785 928 € -12 181 031 € -1 434 927 € 292 109 € 5 200 071 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49 971 € 497 778 € 511 320 € 580 524 € 337 078 € -37 082 € -2 462 387 € 244 682 € 66 916 € 1 066 064 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
335 485€ 323 983€ 385 930€ 9 470€ 30 066€ 47€ 84 691€ 1 077 897€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
49 971€ 162 293€ 187 337€ 194 594€ 327 608€ -67 148€ -2 462 434€ 244 682€ -17 775€ -11 833€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-145 362 € 1 506 836 € 1 775 514 € 1 747 758 € 625 289 € 823 010 € -9 718 644 € -1 679 609 € 225 193 € 4 134 007 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
275€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
275 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
275 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-95 391 € 2 004 614 € 2 286 834 € 2 328 282 € 962 367 € 785 928 € -12 180 756 € -1 434 927 € 292 109 € 5 200 071 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-145 362 € 1 506 836 € 1 775 514 € 1 747 758 € 625 289 € 823 010 € -9 718 369 € -1 679 609 € 225 193 € 4 134 007 €