Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
78€ 18 678€ 21 823€ 22 885€ 25 863€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151€ 12 466€ 14 483€ 15 051€ 20 483€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-73 € 6 212 € 7 340 € 7 834 € 5 380 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 260 470 € 2 274 936 € 2 402 314 € 2 006 356 € 1 836 565 € 2 002 203 € 2 549 250 € 1 218 683 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 226 067€ 2 252 615€ 2 360 077€ 1 947 122€ 1 812 141€ 2 010 923€ 2 487 861€ 1 208 065€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
24 077€ 12 505€ 13 233€ 33 974€ -9 602€ -42 274€ 24 887€ 9 549€
07
II.3
Aktivácia
10 326€ 9 816€ 29 004€ 25 260€ 34 026€ 33 554€ 36 502€ 1 069€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 682 317 € 1 804 309 € 1 915 387 € 1 546 988 € 1 382 360 € 1 559 877 € 2 005 879 € 1 012 354 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 388 403€ 1 518 048€ 1 648 714€ 1 316 501€ 1 138 382€ 1 323 363€ 1 763 490€ 741 169€
10
B.2
Služby
293 914€ 286 261€ 266 673€ 230 487€ 243 978€ 236 514€ 242 389€ 271 185€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
578 153 € 470 627 € 486 927 € 459 295 € 460 417 € 449 666 € 551 205 € 211 709 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
347 473 € 332 077 € 317 273 € 299 260 € 279 711 € 253 944 € 269 506 € 202 749 €
13
C.1
Mzdové náklady
246 856€ 237 693€ 227 416€ 214 376€ 197 701€ 179 845€ 189 778€ 144 140€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
83 161€ 79 499€ 74 135€ 69 035€ 65 390€ 60 545€ 64 866€ 47 908€
16
C.4
Sociálne náklady
17 456€ 14 885€ 15 722€ 15 849€ 16 620€ 13 554€ 14 862€ 10 701€
17
D
Dane a poplatky
13 280€ 13 794€ 13 555€ 13 672€ 13 365€ 12 626€ 12 750€ 2 430€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
147 254€ 131 203€ 155 016€ 122 671€ 127 279€ 122 858€ 113 598€ 35 910€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 019€ 5 061€ 25 289€ 29 241€ 8 307€ 7 976€ 20 300€ 3 365€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
658€ 5 134€ 4 644€ 26 736€ 5 949€ 11 461€ 11 614€ 380€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 611€ 916€ 476€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 520€ 50 402€ 51 804€ 22 369€ 51 774€ 27 489€ 45 721€ 76 930€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 819€ 12 457€ 8 416€ 7 976€ 30 789€ 18 997€ 7 312€ 3 531€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
156 597 € 30 509 € 64 640 € 40 590 € 63 405 € 65 245 € 202 446 € 47 004 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
38
X.
Výnosové úroky
32€
39
N
Nákladové úroky
18 097€ 22 849€ 24 357€ 22 182€ 28 761€ 35 127€ 35 062€ 7 782€
40
XI.
Kurzové zisky
185€ 36€ 7€ 10€
41
O
Kurzové straty
553€ 1 406€ 718€ 4€ 1€ 8€ 98€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 831€ 2 282€ 4 477€ 3 246€ 2 517€ 3 521€ 5 836€ 4 979€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 296 € -26 501 € -29 545 € -25 432 € -31 279 € -38 656 € -40 898 € -12 817 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
131 301 € 4 008 € 35 095 € 15 158 € 32 126 € 26 589 € 161 548 € 34 187 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
29 024 € 2 595 € -3 314 € 4 131 € 13 348 € 9 130 € 25 238 € 7 142 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
28 959€ 6 323€ 4 439€ 4 619€ 16 247€ 9 405€ 25 196€ 8 992€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
65€ -3 728€ -7 753€ -488€ -2 899€ -275€ 42€ -1 850€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
102 277 € 1 413 € 38 409 € 11 027 € 18 778 € 17 459 € 136 310 € 27 045 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
131 301 € 4 008 € 35 095 € 15 158 € 32 126 € 26 589 € 161 548 € 34 187 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
102 277 € 1 413 € 38 409 € 11 027 € 18 778 € 17 459 € 136 310 € 27 045 €