Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
63 979 € 48 660 € 31 740 € 49 230 € 43 020 € 73 087 € 82 605 € 48 984 € 41 410 € 58 597 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 835€ 48 660€ 31 740€ 49 230€ 41 929€ 69 263€ 68 660€ 48 984€ 41 410€ 58 597€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 677€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
144€ 1 091€ 1 147€ 13 945€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
64 424 € 55 075 € 53 322 € 56 623 € 66 342 € 60 663 € 83 591 € 92 633 € 58 438 € 61 803 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 842€ 21 630€ 19 921€ 19 296€ 19 648€ 20 924€ 22 274€ 19 738€ 20 998€ 19 017€
11
C.
Služby
7 217€ 4 280€ 3 066€ 3 107€ 3 445€ 3 198€ 1 573€ 49 020€ 18 434€ 21 935€
12
D.
Osobné náklady
20 348€ 18 447€ 17 817€ 16 041€ 14 453€ 11 059€ 15 004€ 12 410€ 11 712€ 13 418€
13
E.
Dane a poplatky
654€ 508€ 499€ 754€ 390€ 901€ 666€ 1 050€ 356€ 445€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 481€ 10 210€ 11 876€ 17 425€ 25 203€ 21 870€ 39 937€ 10 355€ 6 931€ 6 877€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
882€ 143€ 3 203€ 2 711€ 4 137€ 60€ 7€ 111€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-445 € -6 415 € -21 582 € -7 393 € -23 322 € 12 424 € -986 € -43 649 € -17 028 € -3 206 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
30 776 € 22 750 € 8 753 € 26 827 € 18 836 € 45 141 € 44 813 € -19 774 € 1 978 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
888 € 23 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
888€ 23€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
83 € 314 € 766 € 872 € 1 645 € 1 627 € 2 877 € 370 € 237 € 108 €
31
M.
Nákladové úroky
4€ 821€ 1 566€ 2 751€ 283€ -6€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83€ 314€ 762€ 872€ 824€ 61€ 126€ 87€ 243€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-83 € -314 € -766 € -872 € -1 645 € -1 627 € -2 877 € -370 € 651 € -85 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-528 € -6 729 € -22 348 € -8 265 € -24 967 € 10 797 € -3 863 € -44 019 € -16 377 € -3 291 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 480€ 240€ -5€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-528 € -6 729 € -22 348 € -8 265 € -24 967 € 10 797 € -4 343 € -44 499 € -16 617 € -3 296 €