Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
62 750€ 168 080€ 176 432€ 195 576€ 292 829€ 316 344€ 338 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
79 308 € 168 123 € 183 969 € 195 576 € 327 967 € 316 429 € 341 989 € 343 381 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 926€ 47 167€ 51 047€ 56 269€ 55 639€ 60 485€ 61 303€ 60 585€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 824€ 120 913€ 125 385€ 139 307€ 237 191€ 255 859€ 277 470€ 282 795€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 000€ 7 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 558€ 43€ 37€ 35 137€ 85€ 3 216€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
90 158 € 220 694 € 216 977 € 242 932 € 324 855 € 307 485 € 361 323 € 342 215 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 116€ 18 758€ 21 033€ 22 902€ 24 344€ 28 039€ 32 583€ 32 974€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 885€ 44 799€ 57 667€ 60 663€ 63 681€ 64 918€ 72 666€ 83 735€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 864€ 36 490€ 38 036€ 44 384€ 48 321€ 50 971€ 63 050€ 68 902€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
42 586 € 120 219 € 99 098 € 113 117 € 162 405 € 160 919 € 158 165 € 151 511 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 379€ 90 442€ 73 763€ 84 596€ 122 342€ 118 796€ 117 407€ 108 776€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 270€ 28 281€ 23 907€ 26 931€ 38 630€ 40 068€ 37 921€ 40 261€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 937€ 1 496€ 1 428€ 1 590€ 1 433€ 2 055€ 2 837€ 2 474€
20
F.
Dane a poplatky
662€ 217€ 944€ 1 686€ 2 168€ 1 936€ 1 308€ 2 054€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 986€ 32 701€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 986€ 32 701€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45€ 211€ 199€ 180€ 950€ 702€ 850€ 3 039€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 850 € -52 571 € -33 008 € -47 356 € 3 112 € 8 944 € -19 334 € 1 166 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 885 € 68 033 € 59 696 € 67 627 € 156 484 € 172 416 € 170 474 € 157 769 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 483 € 4 717 € 9 370 € 7 216 € 11 212 € 43 755 € 28 392 € 40 958 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 065 € 3 675 € 5 250 € 6 300 € 6 300 € 42 581 € 24 292 € 37 332 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 065€ 3 675€ 5 250€ 6 300€ 6 300€ 42 581€ 24 292€ 37 332€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
418€ 1 042€ 4 120€ 916€ 4 912€ 1 174€ 4 100€ 3 626€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 483 € -4 717 € -9 370 € -7 216 € -11 212 € -43 755 € -28 392 € -40 958 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-12 333 € -57 288 € -42 378 € -54 572 € -8 100 € -34 811 € -47 726 € -39 792 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 333 € -57 288 € -42 378 € -55 532 € -9 060 € -35 771 € -47 726 € -39 792 €