Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
77 822 € 104 263 € 74 298 € 63 339 € 106 741 € 1 416 719 € 1 400 558 € 113 003 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 822€ 104 263€ 74 298€ 63 339€ 106 741€ 1 416 719€ 1 400 558€ 113 003€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
44 731 € 39 341 € 36 403 € 33 318 € 201 348 € 709 603 € 901 435 € 124 985 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 711€ 7 088€ 7 710€ 11 006€ 9 113€ 9 172€ 32 513€ 10 528€
10
B.2
Služby
39 020€ 32 253€ 28 693€ 22 312€ 192 235€ 700 431€ 868 922€ 114 457€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 091 € 64 922 € 37 895 € 30 021 € -94 607 € 707 116 € 499 123 € -11 982 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 566 € 24 429 € 19 938 € 26 142 € 79 673 € 19 338 € 21 576 € 32 945 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 846€ 17 948€ 15 194€ 19 330€ 57 431€ 14 447€ 15 274€ 27 822€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 974€ 5 842€ 4 182€ 5 937€ 19 063€ 4 358€ 5 361€ 4 100€
16
C.4
Sociálne náklady
746€ 639€ 562€ 875€ 3 179€ 533€ 941€ 1 023€
17
D
Dane a poplatky
174€ 174€ 411€ 559€ 257€ 26€ 11€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 024€ 23 340€ 24 684€ 24 972€ 24 684€ 2 049€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
781€ 1 330€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 009€ 1 998€ 1 795€ 10 368€ 4 417€ 203€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 387€ 3 615€ 5 181€ 1 656€ 5 235€ 74 701€ 1 023€ 227€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 168 € 14 032 € -10 524 € -12 381 € -200 341 € 610 771 € 476 498 € -44 962 €
38
X.
Výnosové úroky
3 200€ 3 200€ 1 455€ 20€ 10€ 17€ 18€
39
N
Nákladové úroky
274€
40
XI.
Kurzové zisky
2€
41
O
Kurzové straty
5€ 2€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
155€ 152€ 189€ 255€ 351€ 286€ 269€ 308€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
3 045 € 3 048 € 1 266 € -255 € -605 € -281 € -254 € -290 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 213 € 17 080 € -9 258 € -12 636 € -200 946 € 610 490 € 476 244 € -45 252 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 0 € 960 € 1 050 € 963 € 148 671 € 96 986 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 960€ 1 050€ 963€ 148 671€ 96 986€ 3€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 213 € 17 080 € -9 258 € -12 636 € -200 946 € 610 490 € 476 244 € -45 252 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €