Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
56 615€ 77 822€ 104 263€ 74 298€ 63 339€ 106 741€ 1 416 719€ 1 400 558€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
56 615 € 88 831 € 106 261 € 76 093 € 73 707 € 111 158 € 1 416 719 € 1 400 558 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
56 615€ 77 822€ 104 263€ 74 298€ 63 339€ 106 741€ 1 416 719€ 1 400 558€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 009€ 1 998€ 1 795€ 10 368€ 4 417€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
185 474 € 71 663 € 92 229 € 86 617 € 86 088 € 311 499 € 805 948 € 924 060 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 128€ 5 711€ 7 088€ 7 710€ 11 006€ 9 113€ 9 172€ 32 513€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
25 047€ 39 020€ 32 253€ 28 693€ 22 312€ 192 235€ 700 431€ 868 922€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 560 € 19 566 € 24 429 € 19 938 € 26 142 € 79 673 € 19 338 € 21 576 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 801€ 13 846€ 17 948€ 15 194€ 19 330€ 57 431€ 14 447€ 15 274€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 114€ 4 974€ 5 842€ 4 182€ 5 937€ 19 063€ 4 358€ 5 361€
19
E.4.
Sociálne náklady
645€ 746€ 639€ 562€ 875€ 3 179€ 533€ 941€
20
F.
Dane a poplatky
182€ 174€ 174€ 411€ 559€ 257€ 26€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 028€ 1 024€ 23 340€ 24 684€ 24 972€ 24 684€ 2 049€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 028€ 1 024€ 23 340€ 24 684€ 24 972€ 24 684€ 2 049€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
100 000€ 781€ 1 330€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 529€ 5 387€ 3 615€ 5 181€ 1 656€ 5 235€ 74 701€ 1 023€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-128 859 € 17 168 € 14 032 € -10 524 € -12 381 € -200 341 € 610 771 € 476 498 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 440 € 33 091 € 64 922 € 37 895 € 30 021 € -94 607 € 707 116 € 499 123 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 200 € 3 200 € 1 455 € 20 € 10 € 17 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 200 € 3 200 € 1 455 € 20 € 10 € 17 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 455€ 20€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 200€ 3 200€ 10€ 17€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
128 € 155 € 152 € 189 € 255 € 625 € 291 € 271 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
274 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
274€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
5€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
128€ 155€ 152€ 189€ 255€ 351€ 286€ 269€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-128 € 3 045 € 3 048 € 1 266 € -255 € -605 € -281 € -254 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-128 987 € 20 213 € 17 080 € -9 258 € -12 636 € -200 946 € 610 490 € 476 244 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 137 € 0 € 0 € 960 € 1 050 € 963 € 148 671 € 96 986 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 137€ 0€ 0€ 960€ 1 050€ 963€ 148 671€ 96 986€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-132 124 € 20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 €