Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
125 386 346 € 113 606 693 € 113 905 052 € 105 694 117 € 89 274 826 € 78 360 651 € 73 835 431 € 65 924 275 € 64 075 189 € 55 161 353 € 54 077 308 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 370 210 € 27 229 136 € 27 874 552 € 23 342 817 € 20 253 014 € 20 760 092 € 20 801 290 € 26 258 539 € 30 183 976 € 25 660 328 € 25 943 069 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
222 637 € 305 604 € 475 460 € 564 076 € 343 064 € 199 970 € 197 518 € 147 523 € 163 879 € 189 708 € 103 964 €
005
A.I.2
Software
135 018€ 205 133€ 373 186€ 455 504€ 64 315€ 42 906€ 64 050€ 5 757€ 13 814€ 31 345€ 103 964€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
83 677€ 91 975€ 100 274€ 108 572€ 116 871€ 125 169€ 133 468€ 141 766€ 150 065€ 158 363€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 942€ 8 496€ 2 000€ 161 878€ 31 895€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
27 147 573 € 26 923 532 € 27 399 092 € 22 778 741 € 19 909 950 € 20 560 122 € 20 603 772 € 26 111 016 € 30 020 097 € 25 470 620 € 25 839 105 €
012
A.II.1
Pozemky
294 395€ 294 395€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€ 200 402€
013
A.II.2
Stavby
4 604 785€ 4 975 697€ 5 675 017€ 5 321 942€ 5 641 030€ 6 040 867€ 6 357 183€ 6 748 784€ 7 100 274€ 6 109 364€ 2 468 541€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 706 156€ 16 320 834€ 13 491 391€ 12 555 590€ 13 376 613€ 12 127 980€ 13 536 155€ 18 585 942€ 19 399 766€ 17 303 889€ 21 070 797€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
876 378€ 531 224€ 372 673€ 389 815€ 355 156€ 433 921€ 509 832€ 552 644€ 580 040€ 710 424€ 543 638€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 665 859€ 4 801 382€ 7 659 609€ 4 310 992€ 336 749€ 1 756 952€ 200€ 23 244€ 1 935 253€ 447 691€ 1 728 325€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
804 362€ 698 850€ 27 804€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
97 449 228 € 85 854 863 € 85 930 221 € 82 276 202 € 68 939 539 € 57 585 842 € 53 023 446 € 39 657 260 € 33 888 743 € 29 494 617 € 28 017 108 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 425 926 € 16 005 817 € 19 046 735 € 11 462 814 € 8 607 803 € 9 290 962 € 5 085 408 € 6 681 511 € 7 637 806 € 4 395 993 € 4 848 577 €
032
B.I.1
Materiál
6 769 777€ 10 696 932€ 10 028 241€ 7 096 956€ 5 967 076€ 4 992 921€ 3 140 057€ 4 540 783€ 5 194 482€ 3 050 307€ 3 358 840€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
552 609€ 980 243€ 966 966€ 957 380€ 859 708€ 1 125 098€ 679 446€ 869 725€ 977 846€
034
B.I.3
Výrobky
3 967 660€ 2 550 778€ 2 590 104€ 1 798 391€ 1 781 019€ 1 420 030€ 1 255 811€ 1 044 369€ 1 463 018€ 1 251 699€ 969 394€
036
B.I.5
Tovar
3 135 880€ 1 777 864€ 5 461 424€ 1 610 087€ 1 752 913€ 10 094€ 226 634€ 2 460€ 32 500€ 11 863€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 493 744 € 1 004 703 € 882 211 € 50 844 € 276 408 € 557 107 € 1 732 175 € 2 230 045 € 2 360 397 € 4 522 102 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 493 744€ 1 004 703€ 882 211€ 50 844€ 276 408€ 557 107€ 1 732 175€ 2 230 045€ 2 360 397€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
53 682 946 € 47 558 175 € 52 914 686 € 36 124 985 € 27 724 278 € 20 736 760 € 31 684 673 € 25 970 451 € 23 868 576 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
52 947 562€ 47 468 730€ 52 457 074€ 36 121 361€ 26 875 803€ 19 615 946€ 31 645 381€ 25 681 388€ 23 331 044€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
842 202€ 656 077€ 522 088€ 220 185€ 33 343€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
735 384€ 89 445€ 457 612€ 3 624€ 6 273€ 464 737€ 39 292€ 289 063€ 15 444€ 653 368€ 1 907 277€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 846 612 € 21 286 168 € 13 086 589 € 34 637 559 € 32 331 050 € 27 001 013 € 14 521 190 € 4 775 253 € 21 964 € 16 048 € 53 197 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 605€ 5 218€ 25 276€ 8 861€ 4 151€ 2 195€ 4 833€ 5 894€ 1 964€ 3 371€ 716€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 844 007€ 21 280 950€ 13 061 313€ 34 628 698€ 32 326 899€ 26 998 818€ 14 516 357€ 4 769 359€ 20 000€ 12 677€ 52 481€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
566 908 € 522 694 € 100 279 € 75 098 € 82 273 € 14 717 € 10 695 € 8 476 € 2 470 € 6 408 € 117 131 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
566 908€ 445 241€ 100 279€ 75 098€ 82 273€ 14 717€ 10 695€ 9 816€ 13 470€ 6 408€ 117 131€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
77 453€ -1 340€ -11 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
125 386 346 € 113 606 693 € 113 905 052 € 105 694 117 € 89 274 826 € 78 360 651 € 73 835 431 € 65 924 275 € 64 075 189 € 55 161 353 € 54 077 308 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
71 464 708 € 62 991 405 € 55 095 971 € 64 935 131 € 60 212 213 € 57 322 973 € 49 614 399 € 39 416 549 € 32 858 019 € 25 648 164 € 17 980 471 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 € 46 000 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€ 46 000 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 984 103 € 9 088 670 € 4 527 828 € 14 204 910 € 11 315 670 € 3 607 096 € -6 590 090 € -13 148 620 € -20 358 474 € -28 026 167 € -23 372 951 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 984 103€ 9 088 670€ 4 527 828€ 14 204 910€ 11 315 670€ 3 607 096€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 590 090€ -13 148 620€ -20 358 474€ -28 026 167€ -23 372 951€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 473 302 € 7 895 432 € 4 560 840 € 4 722 918 € 2 889 240 € 7 708 574 € 10 197 850 € 6 558 530 € 7 209 854 € 7 667 692 € -4 653 217 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 479 128 € 50 446 600 € 58 580 893 € 40 755 778 € 29 056 198 € 21 028 056 € 24 208 202 € 26 405 592 € 30 962 340 € 29 202 786 € 35 640 166 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 364 859 € 3 713 756 € 4 605 413 € 2 379 590 € 1 728 795 € 733 984 € 2 346 278 € 1 667 908 € 1 108 536 € 988 928 € 853 632 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
674 067€ 601 365€ 507 461€ 430 014€ 439 162€ 408 047€ 1 066 981€ 1 436 353€ 802 720€ 725 221€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
84 237€ 149 239€ 58 586€ 752 922€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 606 555€ 2 963 152€ 4 039 366€ 1 949 576€ 1 289 633€ 325 937€ 526 375€ 231 555€ 305 816€ 263 707€ 853 632€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
42 683 € 57 877 € 46 059 € 61 069 € 43 382 € 29 402 € 14 491 € 10 168 € 30 065 € 32 131 € 26 257 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
42 683€ 57 877€ 46 059€ 61 069€ 43 382€ 29 402€ 14 491€ 10 168€ 30 065€ 32 131€ 26 257€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
48 071 586 € 46 674 967 € 53 929 421 € 38 315 119 € 27 284 021 € 20 264 670 € 21 847 433 € 24 727 516 € 29 823 739 € 28 181 727 € 34 760 277 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
42 636 672€ 43 003 524€ 50 697 862€ 36 046 279€ 26 238 771€ 19 179 244€ 18 531 264€ 21 219 900€ 19 539 650€ 11 416 649€ 8 445 157€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 122 768€ 725 462€ 708 384€ 1 000 564€ 1 242 601€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 431 908€ 15 002 642€ 24 546 211€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 544 267€ 1 382 206€ 1 107 913€ 891 738€ 582 856€ 609 129€ 560 374€ 525 957€ 497 029€ 427 370€ 294 995€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 094 557€ 923 915€ 710 646€ 549 890€ 375 829€ 387 629€ 360 625€ 332 876€ 311 780€ 252 519€ 175 303€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 747 605€ 1 321 202€ 1 378 492€ 802 601€ 68 003€ 74 327€ 1 256 018€ 1 911 080€ 331 126€ 75 048€ 54 179€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
48 485€ 44 120€ 34 508€ 24 611€ 18 562€ 14 341€ 16 384€ 12 241€ 3 862€ 6 935€ 1 831€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
442 510 € 168 688 € 228 188 € 3 208 € 6 415 € 9 622 € 12 830 € 102 134 € 254 830 € 310 403 € 456 671 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 830€ 12 830€ 127 025€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
442 510€ 168 688€ 228 188€ 3 208€ 6 415€ 9 622€ 89 304€ 127 805€ 310 403€ 456 671€