Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
47 111€ 4 838 325€ 5 216 751€ 721 831€ 2 756 514€ 268 540€ 511 777€ 1 193 043€ 208 463€ 341 180€ 523 537€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-130 734€ 4 720 470€ 4 863 580€ 579 158€ 2 535 908€ 142 714€ 423 562€ 1 183 380€ 221 091€ 341 497€ 510 605€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
177 845 € 117 855 € 353 171 € 142 673 € 220 606 € 125 826 € 88 215 € 9 663 € -12 628 € -317 € 12 932 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
385 365 874 € 328 592 507 € 264 832 607 € 183 507 476 € 153 833 293 € 150 628 082 € 160 047 667 € 142 481 276 € 124 876 264 € 109 462 360 € 73 618 282 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
384 144 820€ 328 726 194€ 263 453 835€ 183 404 466€ 153 737 694€ 150 018 211€ 160 024 001€ 143 013 305€ 123 778 687€ 109 640 656€ 74 168 732€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 221 054€ -133 687€ 1 378 772€ 103 010€ 95 599€ 609 871€ 23 666€ -532 029€ 1 097 577€ -178 296€ -550 450€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
331 749 111 € 286 557 809 € 232 897 139 € 155 786 037 € 131 675 545 € 123 619 747 € 127 586 188 € 115 848 138 € 99 441 659 € 90 167 006 € 62 317 113 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
303 795 966€ 249 064 949€ 201 489 903€ 127 216 804€ 105 400 353€ 101 140 691€ 103 742 726€ 92 389 304€ 84 278 489€ 77 578 034€ 53 101 414€
10
B.2
Služby
27 540 171€ 37 556 978€ 30 646 961€ 28 443 171€ 26 285 782€ 22 662 483€ 23 843 462€ 23 458 834€ 15 163 170€ 12 588 972€ 9 215 699€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
53 794 608 € 42 152 553 € 32 288 639 € 27 864 112 € 22 378 354 € 27 134 161 € 32 549 694 € 26 642 801 € 25 421 977 € 19 295 037 € 11 314 101 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
37 670 920 € 32 186 821 € 23 853 180 € 18 684 756 € 15 325 736 € 14 870 331 € 14 603 328 € 13 447 022 € 10 006 737 € 8 942 743 € 8 492 492 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 092 388€ 22 159 898€ 16 587 566€ 13 209 872€ 10 745 368€ 10 535 309€ 10 325 391€ 9 572 792€ 7 114 378€ 6 378 234€ 6 019 111€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 271 344€ 8 009 850€ 5 835 353€ 4 492 958€ 3 749 039€ 3 625 727€ 3 569 598€ 3 296 321€ 2 435 021€ 2 149 336€ 2 034 580€
16
C.4
Sociálne náklady
3 307 188€ 2 017 073€ 1 430 261€ 981 926€ 831 329€ 709 295€ 708 339€ 577 909€ 457 338€ 415 173€ 438 801€
17
D
Dane a poplatky
220 241€ 229 609€ 133 966€ 92 125€ 69 822€ 87 009€ 74 663€ 64 353€ 48 627€ 3 544€ 1 868€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 973 667€ 6 171 331€ 5 596 391€ 4 822 052€ 4 573 734€ 4 621 446€ 6 040 871€ 7 026 944€ 6 532 860€ 7 161 997€ 6 815 164€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
979 103€ 1 603 180€ 360 633€ 48 687€ 140 417€ 121 073€ 133 905€ 2 355 284€ 14 127€ 68 386€ 245 052€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
962 313€ 1 627 141€ 313 648€ 24 458€ 21 257€ 244 913€ 249 244€ 2 556 975€ 8 840€ 131 598€ 385 824€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
137 908€ 190 216€ -22 814€ 33 745€ 28 674€ -53 387€ 49 057€ 3 742€ -6 879€ 8 090€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 683 149€ 8 265 154€ 4 241 177€ 3 386 154€ 3 292 971€ 3 672 688€ 3 416 231€ 3 095 672€ 2 167 965€ 1 941 559€ 2 484 571€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
987 876€ 1 137 767€ 1 043 848€ 1 087 013€ 1 505 198€ 468 117€ 2 017 990€ 1 071 651€ 1 215 009€ 1 417 675€ 1 357 554€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 503 935 € 10 478 002 € 5 972 230 € 6 554 804 € 4 287 321 € 10 689 493 € 13 064 677 € 7 926 812 € 9 788 254 € 3 654 304 € -3 017 268 €
38
X.
Výnosové úroky
71€ 356€ 22 922€ 9 195€ 2 769€ 3 499€ 170€ 153€
39
N
Nákladové úroky
307€ 510€ 9€ 355€ 400€ 97 799€ 307 241€ 433 548€ 1 498 399€
40
XI.
Kurzové zisky
105 830€ 80 047€ 221 645€ 229 469€ 86 262€ 6 871€ 19 652€ 52 260€ 13 294€ 22 425€ 38 790€
41
O
Kurzové straty
734 014€ 395 454€ 180 536€ 435 063€ 450 656€ 207 027€ 57 255€ 75 935€ 71 640€ 33 019€ 138 608€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
86 040€ 67 256€ 93 930€ 113 162€ 113 079€ 86 862€ 73 577€ 41 479€ 54 606€ 64 740€ 37 885€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-714 531 € -383 173 € -52 830 € -318 685 € -477 472 € -264 096 € -102 385 € -160 184 € -416 694 € -508 712 € -1 635 949 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 789 404 € 10 094 829 € 5 919 400 € 6 236 119 € 3 809 849 € 10 425 397 € 12 962 292 € 7 766 628 € 9 371 560 € 3 145 592 € -4 653 217 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 316 102 € 2 199 397 € 1 358 560 € 1 513 201 € 920 609 € 2 716 823 € 2 764 442 € 1 208 098 € 2 161 706 € -4 522 102 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 805 143€ 2 321 889€ 2 189 927€ 1 287 637€ 639 911€ 1 541 755€ 2 266 572€ 1 077 747€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-489 041€ -122 492€ -831 367€ 225 564€ 280 698€ 1 175 068€ 497 870€ 130 351€ 2 161 705€ -4 522 102€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 473 302 € 7 895 432 € 4 560 840 € 4 722 918 € 2 889 240 € 7 708 574 € 10 197 850 € 6 558 530 € 7 209 854 € 7 667 694 € -4 653 217 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 789 404 € 10 094 829 € 5 919 400 € 6 236 119 € 3 809 849 € 10 425 397 € 12 962 292 € 7 766 628 € 9 371 560 € 3 145 592 € -4 653 217 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 473 302 € 7 895 432 € 4 560 840 € 4 722 918 € 2 889 240 € 7 708 574 € 10 197 850 € 6 558 530 € 7 209 854 € 7 667 694 € -4 653 217 €