Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
388 316 € 500 217 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
385 603€ 496 116€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 713€ 4 101€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
311 680 € 415 491 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 845€ 38 272€
11
C.
Služby
249 160€ 357 803€
12
D.
Osobné náklady
431€ 1 101€
13
E.
Dane a poplatky
1 007€ 648€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 237€ 17 667€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
76 636 € 84 726 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
98 598 € 100 041 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
24 € 60 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
24€ 21€
25
XI.
Kurzové zisky
39€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 401 € 3 137 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
17€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 384€ 3 137€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 377 € -3 077 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
73 259 € 81 649 €
36
P.
Daň z príjmov
16 942€ 19 744€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
56 317 € 61 905 €